Kitabın ismi: Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekâik
Yazarı: Abdullah b. Mübarek
Çeviri: İshak Doğan
Yayın Evi: Armağan Kitaplar

ZÜHD-KİTABIEser Abdullah b. Mübarek tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Armağan Kitaplar tarafından basılarak okurlarımıza sunulmuştur. Kitap on bir bölüm ve 428 sayfadan oluşmaktadır.  Her bölüm okuyucuları takva ve zühde teşvik edecek başlıklar altında son derece zengin bir içeriğe sahiptir. Kitap özellikle mübarek Ramazan ayına yaklaştığımız bu güzel günlerde, her Müslümanın bilgilerini tazeleyip kendilerini salih amele teşvik etmesi bakımından oldukça güzel bir üsluba sahiptir.
Kitapta her konu ile ilgili birçok rivayetler zikredilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Amr b. Meymun el-Evdi’den rivayet edilmiştir; dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama nasihat ederken şöyle buyurdu: “Beş şey gelmeden önce (şu) beş şeyin kıymetini bil:
 1. İhtiyarlıktan önce gençliğin
 2. Hastalıktan önce sağlığın
 3. Fakirlikten önce zenginliğin
 4. Vakitsizlikten önce boş vaktinin
 5. Ölümünden önce hayatının
 • Ömer b. Zerr babasından rivayet ettiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah Teâlâ, her söz söyleyen (kimsenin) dili yanındadır. Öyleyse kişi Allah’tan korksun ve ne dediğini bilsin.”
 • Said b. Müseyyeb’den Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Size namaz ve sadakadan daha hayırlısını haber vereyim mi?” Ashâb: “Evet, ey Allah’ın Rasulü!” diye cevap verdiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “İnsanların arasını düzeltmektir. Öfkeden de sakınınız! Çünkü o, amelleri yok eder” buyurdu.”
 • Enes b. Mâlik’den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şu üç şey kimde bulunursa, o kimse imanın tadını duyar:
 1. Bir kimseyi, ancak Allah için seven.
 2. Allah ve Rasûlü, kendisine herkesten daha sevgili olan.
 3. Allah Subhânehu ve Teâlâ kendisini kurtardıktan sonra, ateşe atılmak, küfre dönmekten kendisine daha sevgili olan kimse.

Eseri yazan Abdullah b. Mübarek’e, tercümesini yapan İshak Doğan’a ve eserin basımını üstlenen Armağan Kitaplara Rabbimizin mükâfatlarını vermesini niyaz ederek nice hayırlı hizmetlere muvaffak olmalarını dileriz.

Yeni bir kitap tanıtımında buluşmak ümidiyle…