İslam dünyasının en saygın  şehid alimlerinden biri kabul edilen Dr. Abdullah Azzam’ın, bu külliyatı farklı zamanlarda hazırlamış olduğu konferans ve kitaplarından derlenmiştir.
Bu eser, daha önceden Tevbe Süresi tefsiri’ni Müslümanların hizmetine sunan Buruc Yayınları tarafından basılıp, merhum şehidin hatıralarına sahip çıkarak Müslümanların istifadesine sunmuştur.
Üstadın bu eserleri önceden farklı yayın evleri tarafından basılan 11 eserin tamamını bir araya getirilerek tekbir kitapta toplanılmıştır. Eserler şunlardır;
1 CİHAD KERVANI: Bu kitap cihadı meşruiyeti hakkında, mücahidlerin hayatlarını ve ahlaki şahsiyetlerini ve mücahidlere bazı tavsiyeleri içerir.
2 İSLAM AKİDESİNİN ÖZELLİKLERİ: İslam davasına gönül veren erlerin akidevi özelliklerini ve sahih bir akideyle beslenmiş bir neslin nasıl dünya düzenini değiştireceğinden bahsetmektedir.
3 CİHAD AHKAMI: Savaşın amacı ve meşru araçları? Savaş mahallinde masum kadın, çocuk,ihtiyar,rahip ve din adamlarının durumu, esirler ve casusun hükmü? Cihada katılmamıza engel olan durumlar? ve cihad ahkamıyla alakalı birçok hükmü mezheplerin bakış acısıyla bu kitapta bulacaksınız.
4 CİHADIN FAZİLETİ: Üstad bu kitabına şehadetinden kısa bir süre önce başlamıştır. Şehadet, hicret, cihada hazırlık, Allah yolunda ribatta bulunmak, mücahitlerin ailelerine bakmanın faziletlerini, Müslümanların kendi aralarındaki husumetlerin çözümü ve birçok meseleleri kalpleri harekete geçiren duyguları ateşlendiren hadisler ışığında izah etmeye çalışmaktadır.
5 MÜSLÜMAN HALKIN CİHADI: Tarihçiler son asırda şerefini, onurunu, haysiyetini korumak için hayatını feda eden en fazla gencin, halkı Müslüman olan ülkeler olduğunda fikir birliğindedirler. Bu aziz topluluk zalimlerin önünde eğilmemek, boynunu küfür fırtınasında bükmemek vakarını muhafaza etmek için birçok kurbanlar takdim etti ve ağır bedeller ödediler… İşte bu kitap, ödenen bu bedellerin,verilen bu kurbanların sebebini ve gereğini açıklamaktadır.
6 İSLAM TOPRAKLARINI SAVUNMAK :İlk yüzyılların büyük adamları,son yılların üstün şahsiyetleri ve yüzyıllar boyunca İslam dünyasında yetişmiş bütün hadisçiler ve fıkıh alimleri :”Müslüman ülke topraklarının bir karışına bile saldırıda bulunduğunda bütün Müslüman erkek ve kadınlara cihad etmek farzı ayın” olucağını çeşitli alimlerin fetvalarıyla bu kitapta ifade edilmeye çalışılmıştır.
7 CİHAD DÜNYA GÜNDEMİNDE: Cihadın ne manaya geldiğini, neden cihad etmemiz gerektiğini beyan edip Afganistan hakkında birçok mesele açıklar. Rusların yaptığı zülmü izah ederek, cihad hareketlerine karşı Hindistan’ın Çin’in,Avrupa ve Amerika’nın tutumu üzerinde durup, Müslümanları uyarır.
8 AFGAN CİHADINDA RAHMAN’IN AYETLERİ: Afgan İslami hareketinin kuruluşu, Afgan halkının meziyetlerini, Cihad meydanında görülmüş birçok keramet ve bu konuda Müslüman alimlerin görüşlerini zikrederek bir çok örnekleri bu kitapta anlatılmıştır. Son kısmında ise Sovyetler Birliğinin çekilmesinden sonra yapılacaklar hakkında bilgi vermektedir.
9 FİLİSTİN İSLAMİ DİRİLİŞ HAREKETİ HAMAS: Filistin mücadelesinin tarihi seyrini, Hamas’ın kuruluş ve gelişimini, Sultan Abdulhamit Han’ın Yahudilerle mücadelesini konu edinen bu kitap Hasan el-Benna’nın Filistin davası için yaptığı mücadelesini, fedakârlıklarını izah eden ve o döneme ait birçok olaylar anlatarak Hamas hakkında Müslümanlara gerekli bilgi vermektedir.
10 MARKSİZMİN ÇÖKÜŞÜ: Marksizm’in doğduğu ortam, Karl Marks’ın hayatı, Marksizm düşüncesi-Siyonistlerle ilişkisini ele alıp Arap aleminde sosyalizm ve sosyalistlerin İslam’a tavırları ile Arap Sosyalistlerin, İslam’a ve Filistin davasına yaptıkları ihaneti ve İslam aleminde sosyalizmin yayılma sebepleri anlatan bir kitaptır.
11 İSLAM VE İNSANLIĞIN GELECEĞİ: Batı düşüncesinin insanlığı kurtaramayacağı,toplumlardaki huzursuzluğun ve bunalımın sebebi olacağı inkar edilmez bir gerçektir.Bundan dolayı  batı medeniyeti! çökecektir. Onun için insanlığın geleceği ancak İslam ile mümkün olabilir. Aksi halde kan ve gözyaşı dinmez. İşte bu kitabın temas ettiği ana fikir budur. Bununla beraber kitabın son kısmında Üstad İslam toplumuna giden yolu da açıklamaya çalışmıştır.
Her biri birbirinden değerli olan bu hazineler mutlaka kitaplığımızda bulunup hayatımıza yön veren rehber niteliğinde olmalıdır. Rabbim bu eserlerin yazılmasında ve hazırlanmasında emeği geçen bütün İslam erlerinden razı olsun. Bu kitaplardan istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin…