Kitabın ismi: Peygamberimiz Ramazan’daNasıl İbadet Ederdi?
Yazarı: İbni Recep el-Hanbeli
Çeviri: Yunus Bölükbaş, Ali Yücel
Yayın Evi: Nebevî Hayat Yayınları

RAMAZAN-KİTABI---3DEser İbni Recep el-Hanbeli tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Nebevî Hayat Yayınları tarafından basılarak okurlarımıza sunulmuştur. Kitap itinalı baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir.
Eser muhterem âlim İbni Recep el-Hanbeli’nin “Letâifu’l-Meârif” isimli eserinin Ramazan ayının fazileti ve yapmamız gereken ibâdetleri anlatan bölümünden oluşmaktadır. Kitap, Letâifu’l-Meârif esas alınarak hazırlanmış, zayıf rivayetler ve tekrarlar, uzatmadan kaçınmak ve okuyucu sıkmamak açısından çıkarılmıştır. Kitapta başlıca Ramazan ayı ve içerisinde yapılacak ibadetler ile alakalı olmak üzere yedi konu işlenmiştir.
Kitap özellikle üç aylara girdiğimiz ve mübarek Ramazan ayına yaklaştığımız bu güzel günlerde, her Müslümanın bilgilerini tazeleyip kendilerini salih amele teşvik etmesi bakımından oldukça güzel bir üsluba sahiptir. Kitaptaki şiirler kitaba ayrı bir güzellik katmaktadır.

Ömrümüz gaflet, eğlence ve hüsran ile geçti.
Eyvah geçen günlerimde ki kayıplarıma.
Zayi ettiğim günlerimde bir özrüm yoktu.
Hamd ve şükür vecibelerinden nasıl da gafil olduk.
Allah celle celâluhu bize özel bir ay verdi.
Öyle bir ayki onda zikri indirdi.
Hiçbir aya benzemez Kadir gecesi
Nice sahih haberler vardır, ondaki hayırla ilgili.
Ne mutlu o kimseye ki, onu son on günde aradı.
Özellikle tekli günlerde. Çünkü sahih rivayetler vardır.
O günde melekler, nur ve iyilik ile inerler.
Fecir doğana kadar herkese selam ederler.
Onu hazine bilin, çünkü o en iyi hazinelerdendir.
Niceleri vardır ki farkında olmadan cehennemden azat edilir.

Eseri yazan muhterem İbni Recep el-Hanbeli’ye, tercümesini yapan Yunus Bölükbaş ve Ali Yücel’e ve eserin basımını üstlenen Nebevî Hayat Yayınlarına Rabbimizin mükâfatlarını vermesini niyaz ederek nice hayırlı hizmetlere muvaffak olmalarını dileriz.

Yeni bir kitap tanıtımında buluşmak ümidiyle…