Nebevi Hareket Metodundan kastedilen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisine peygamberliğin gelişinden, Rabbinin huzuruna intikal edişine kadar geçen süre içerisinde izlediği metoddur. Bizim de pratikteki hareket metodumuzun Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ortaya koyduğu bu metodun her merhalesini adım adım izlememiz gerektiğini anlatan müellif, İslamî hayatımızda yol almaya devam ederken, Allah-u Teala’nın şu kavlinden yola çıkarak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hareket çizgisini takip etmeliyiz. “And olsun ki sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. (Ahzap, 21)
Şüphesiz ki, her şeyden önce bu merhale ve adımları izlemek ibadettir. İslamî hareketin yeryüzünde Allah’ın hükmünü uygulama yolunda hedeflerine ulaşabilmesi için doğru istikamette ilerlemesini sağlayacak bir gösterge olduğu  beyan edilmiştir.
Ayrıca,  bu kitap, dünyada müslümanların kan, gözyaşı ve zulüm içinde olduğu, müslümanların yaşadığı çoğu ülkenin “Üçüncü Dünya Devleti” olarak adlandırılıp sözlerinin hiçbir anlam ifade etmediği, yöneten değil yönetilen konumunda olduğu ve adeta suyun üzerindeki çerçöp haline geldiği bir dönemde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmeti olarak zilletin artık son bulması ancak nebevi bir yöntemle olabileceğini anlatmaktadır.
Bu kitap, davet merhalelerini ve bu merhalelere uygun olan araçları anlayamamak ve onlarla tanışmamak, İslamî hareketin ve Müslümanların davetçileri arasında derin ihtilaflara sebep olabileceğini anlatmaktadır.
Bu kitap, İslamî kitapların çokluğuna rağmen İslam hareketine yol gösterecek eserlerin sayısının oldukça az olduğunu ve bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatı ve hareket yöntemi ile alakalı yaklaşık olarak 50.000 hadis olduğunu, fakat temelleri yerli yerine oturtulmuş halde olmadığını anlatmaktadır.
Bundan dolayı değerli kardeşlerim!
Bu kitap, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in takip ettiği yol ve yöntemlerle Müslümanların bu bataklıktan kurtulup dünya liderliğine taşıyacak işaretler üzerinde durmuş ve kurtuluş reçetelerini beyan etmiştir.
Allah yolunda, davetçilerin yürürken atacakları adımları bilmelerini sağlayan, işaret noktalarını belirleyecek bu merhale ve araçları açıklayacak böylesi kıymetli eserlerin okunup anlaşılmasına çok ihtiyaç vardır
Dava erlerinin, davasının özünü anlaması için okuması gereken bir kitaptır.
Rabbim istifade etmeyi İslam ümmetine nasip eylesin.