Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allahu Teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır: 
“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?  Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.” 
(Kadir; 1/5 )  
Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle bir rivayet nakletmektedir: Ramazan (ayı) girdiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Şüphesiz bu ay size gelmiş durumdadır. Bu ay içinde bin aydan hayırlı bir gece vardır. Kim bu geceden mahrum olursa, hayrın tümünden mahrum olmuş demektir. Bu gecenin hayrından sadece (Allah’ın rahmetinden) mahrum olanlar mahrum kalır.” (İbni Mace)
Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bir hadislerinde şöyle buyuruyor:
“Kim Kadir Gecesi’ne inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî)
“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”
Kadir Gecesi Kaçıncı Gecedir?
Buharî ve Müslim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu’dan şu şekilde bir hadis rivayet etmişlerdir:
“Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ‘in ashabından bazı kimselere Kadir Gecesi, rüyada Ramazan’ın son yedi gecesi içinde gösterildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de (onlara) şöyle buyurdu:
“Ben sizin rüyalarınızın Ramazan’ın son yedi gecesi içinde birine uygun düşmüş olduğunu görüyorum. Artık kim Kadir Gecesi’ni aramaya çalışacaksa, onu Ramazan’ın son yedi gecesi içinde arasın.”
Diğer bir rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor:
“Bir adam Kadir Gecesi’nin yirmi yedinci gece olduğunu rüyasında gördü. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Rüyalarınızın son on günde yoğunlaştığını gördüm. Artık onu tek sayılı gecelerde arayın.” (Müslim)
 Diğer bir rivayet ise şöyledir:
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi konusunda şöyle buyurdu:
“Sizden bir takım insanlara rüyalarında Kadir Gecesi’nin ilk yedi gece içinde olduğu gösterildi. Bir takımlarına da son yedi gece içinde olduğu gösterildi. Artık onu son yedi gece içinde arayın.” (Müslim)
Buhari’ye ait diğer bir rivayet de şöyledir:
“Bir takım insanlara rüyalarında Kadir Gecesi’nin son yedi gecede olduğu, bir takım insanlara da son on gecede olduğu gösterildi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Onu son yedi gecede arayın.”
Müslim’e ait rivayette de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kadir Gecesi’ni son yedi gecede arayın.” (Müslim)
Başka bir rivayette de şöyle buyurdu:
“Onu -yani Kadir Gecesi’ni- son on gecede arayın. Biriniz zayıf düşer ya da aciz kalırsa, sakın ha en son yedi gecede onu aramaktan vaz geçmesin.” (Müslim)
Başka bir rivayette de şöyle buyurmuştur:
“Kim onu arayacaksa, son on gecede arasın.” (Müslim)
Kadir Gecesi’nin   günler arasında dolaşması mantık için uzak değildir. Zira Ebu Hanife rahmetullahi aleyh’e göre Kadir Gecesi tüm sene içerisinde gizlidir. Nitekim Kadir Gecesi hakkında bir çok hadis-i şerif rivayet edilmiş, bu hadis-i şeriflerde Kadir Gecesi’nin yer aldığı gecenin rakamı konusunda müteaddit haberler verilmiştir. Bu da gösteriyor ki, insanlar ibadet noktasında çalışkan olsunlar diye Kadir Gecesi, diğer geceler arasında dolaşmaktadır. En sağlam metod Kadir Gecesi’ni yakalamak için yıl boyu çalışmaktır. Buna gücü yetmiyorsa Ramazan boyu ibadet etmeye çalışmak gerekir. Buna da gücü yetmiyorsa Ramazan’ın son on gecesini ibadetle geçirmeye çalışmak gerekir. Buna da güç yetmiyorsa, Ramazan’ın son on gecesinin tek sayılı olanlarını ibadetle geçirmek gerekir. (Said Havva)
Kadir Gecesinde yapılacak dua
Müminlerin annesi Hz.Aişe radıyallahu anha şöyle diyor : 
-Dedim ki: Ya Rasulallah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu: 
(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)
Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur.