Bu kitabı dikkatlice okuyan,
Üstad Hasan el-Benna hareketinin ufuklarını anlayacaktır.
Çünkü eğitim risalesi, Üstad el-Benna’nın eserlerinin en olgunlaşmışı, hatta teorik çalışmaların en sonuncusu;hareket tarihini, Müslümanların durumunu ve nassları ele alan ince bir kavrayışın ürünüdür.
İnsan, nispeten az sayıda bölümden oluşan bir risalenin nice nesiller bu yolun ilkelerini çizdiğini öğrendiğinde hayretler içinde kalır. Hatta şöyle desek mübalağa etmiş olmayız: Bu risale zafer ve zafer sonrası için uzun vadeli amaçlar için İslam Ümmetine takip edeceği yolun işaretlerini göstermiştir.
Bu da Üstad El- Benna’ya ilahi tevfikin bir nişanesidir.
Kitap içerisinde aynı zamanda ilim yoluna gönlünü vermiş olanlara okuyabilecekleri kitapların listesi, günlük yapacakları virdler vs. şeyler de tavsiye edilmektedir.
Rabbani bir alim olan Said Havva’nın kaleminden çıkan bu güzel eser, Dua Yayınları tarafından hak ettiği bir baskı kalitesi ve özenle neşredilmiştir.

 

Yazar: Said Havva
Yayın Yılı: 2014islami-eğitim-modeli
270 sayfa
Kitap Kağıdı
13,5×21 cm
Karton Kapak
ISBN:6054772261
Dua Yayıncılık