İslam akaidiDergimizin bu köşesinde, bizlere faydası olacağını düşündüğümüz eserlerden bazılarını okuyucularımıza tanıtmaya çalışacağız. Amacımız, büyük bir titizlikle hazırlanan eserlerin tanınması, hak ettiği ilgiyi uyandırmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve okuyucuya bu konuda rehberlik etmektir. Bu tür tanıtım yazılarının gerek müellif ve gerekse okuyucu açısından oldukça faydalı olacağı muhakkaktır. Bu sayımızda akaid ilminin önemine binaen değerli alim Hasan Karakaya Hocaefendi’nin “İslam Akaidi” isimli eserini tanıtmak istiyoruz.
Eser muhterem âlim Hasan Karakaya Hocaefendi tarafından hazırlanmıştır. Araştırmayla geçen bir ömrün hülasası olarak tanımlanabilecek eser, bu alanda yazılmış en kapsamlı kitaplardan birisidir. Kitap Beka yayınları tarafından basılmış olup on dört bölüm, dokuz yüz elli dokuz sayfadan oluşmaktadır. Lüks kapak, şamua kağıt ve özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir. Eser aynı zamanda son derece sade bir dille kaleme alınmış, okuyucunun kitaptaki önemli konuları zorlanmadan anlamasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
Konular işlenirken konu başlığı verildikten sonra lugavi ve ıstılahi izahlar öncelenmiş, daha sonra konu detaylandırılmıştır. Konunun anlaşılmasına yardımcı olunması amacıyla konular alt başlıklara ayrılarak okuyucuya kolaylık sağlanmaya çalışılmış. Konunun ilerleyen safhalarında bütün mezhep ve kişilerin görüşleri delilleriyle verilmiş ve ehl-i sünnetin cevapları zikredilmiştir. Müellif, konuların sonunda kendi tercihlerini de beyan etmiştir.
İslam Akaidi kitabının birinci bölümü “İman” konusu ile başlayıp akaid kitaplarında bulunması gereken temel meseleleri son derece detaylı bir şekilde kapsamaktadır. Eserin en önemli özelliği konu başlarında konu ile ilgili âyet ve hadislerin oldukça kapsamlı bir şekilde verilmesidir. Hemen hemen konu ile ilgili nasların tamamı kitapta zikredilmiş, ehl-i sünnet ve’l-cemaat âlimlerinin görüşleri ile konular izah edilmiştir. Aynı şekilde bidatçı ve tekfirci taifelere kadar bütün görüşler delilleriyle serdedilmiş ve cevapları verilmiştir.
Eserin ikinci bölümü olan “İnkar” konusunda ise güncel konular son derece detaylı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle “Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin durumu”, “Tekfir konusu”, “Büyük günah işleyen kimsenin hükmü”, “Namazı kasıtlı olarak terk edenin hali” gibi konular naslar ışığında itidalli bir şekilde işlenmiştir. Özellikle günümüzde şirazesinden çıkmış olan “Tekfir” konusu detaylı olarak işlenmiş, tekfircilerin görüşleri verilmiş ve ehl-i sünnetin cevabı deliller ışığında aktarılmıştır. Tekfircilere yapılan bu reddiye bölümü oldukça önemlidir.
Taktir edersiniz ki böyle bir eseri bir sayfada tanıtmak mümkün değildir. Mülahazamız her ilim talebesinin okumaktan müstağni kalamayacağı bir eserdir.
Eseri hazırlayan değerli âlim Hasan Karakaya Hocaefendiye Rabbimizin mükafatını vermesini niyaz ediyoruz. Rabbimiz ilmini ve emsallerini artırsın. Bizlere de âlimlerimizden istifade etmeyi nasip eylesin.
Yeni bir kitap tanıtımında buluşmak ümidiyle…