İslam dünyasının en saygın âlimlerinden biri kabul edilen mısırlı alim Prof.Dr Yusuf el-Karadavi tarafından telif edilen İHTİLAFLAR KARŞISINDA İSLAMİ TAVIR adlı eser nida yayınları tarafından tercüme edilerek Türkiyeli Müslümanların istifadesine sunulmuştur.
Bu eserinde Karadavi, ümmetin kendi arasındaki ihtilaflara nasıl yaklaşmaları, ihtilaflı konuları nasıl çözmeleri gerektiğini anlatıyor.
Yazar, ümmetin temel konularda olmadığı sürece tali konulardaki ihtilaflarının ümmet için rahmet olacağını düşünmektedir. Temel konulardaki ihtilafların ise ümmeti ayrıştırarak parçalayabileceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca Müslümanların içinde bulunduğu en büyük problemimizi ve sorunlarımızı şöyle ifade etmiştir :
Müslümanların sorunu, besmeleyi namazda sesli veya gizli okuyan veya okumayanlar, ellerini göbeğe bağlayan ya da bağlamayanlar, rükûdan sonra ellerini göğüslerine kadar kaldıran ya da kaldırmayanlarla değildir. Müslümanların asıl problemi alnı secdeye değmeyen, rükûa varmayan, camiye gitmeyen insanlarladır.
Bugünkü devasa sorunlarımız, akidenin zayıflığı, şeriatın saf dışı bırakılmak istenmesi, namazın terk edilmesi ve ahlâkî çöküntü, zekâtın engellenmesi, şehvete tâbi olunması, rüşvet ve fuhşun yayılması, kötü yönetimler, farzların terk edilip haramların işlenmesi ve Müslümanlara düşmanlık gösteren kişilerle dost olunmasıdır.
Müslümanların kendi içinde farklı gruplar oluşturmalarını, farklı cemaatler çıkarmalarını, temel konularda bir ayrışma sağlamadığı sürece faydalı olacağını şu cümlelerle ifade etmektedir ;
İslâmın zaferi için farklı gruplara ayrılmamızda bir beis yoktur. Zira, bu gruplar çeşitlilik ve renkliliktir; ancak bu gruplar zıtlaşma ve çatışma oluşturmamalıdır. Bu gruplar ve çoğalmalar, toplum arasında koordinasyon ve yardımlaşmayla birlikte bütünleşmeyi sağlamalıdırlar. Böylece bazı gruplar bazılarını tamamlayıp desteklerler ve bir binanın tuğlaları gibi dayanışma içerisinde olurlar.
Çoğalma, mevcut bütün gruplar ve cemaatler arasında birbirlerini tamamlayan, birbirlerine güç ve kuvvet kazandıran bir yardımlaşmanın, “nihai meseleler, ortak dert ve problemler karşısında tek saf halinde durmanın” gereği olmalı.  Bugünkü sorunumuz, Kur’ân’ın ilahi kaynaklı olduğuna iman etmekle beraber, bir hayat biçimi ve metodu, bir devlet ve toplum yasası olarak kabul etmeyenlerledir.”
İslam fıkhını beş ayrı kategoride değerlendiren Karadavi, bu kategorilerden birinin de ihtilaf (anlaşmazlık) fıkhı olduğunu söylüyor. İhtilaf fıkhının ilk dönem Müslümanlar tarafından yakînen bilindiğini, bu sebeple ihtilafların onlarda ciddi problemlere yol açmadığını, günümüz Müslümanlarının ise bu fıkıhla neredeyse hiçbir tanışıklıklarının olmadığını, bu sebeple ihtilafların giderilemediği için de bunun faturasını ümmetin çok ağır biçimde ödediğini söylüyor.
Karadavi, kitabında anlaşmazlık fıkhını üç bölümde ele almıştır. ‘İhtilaf fıkhını’ derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde beyan etmiş, konunun ilmi dayanaklarını ve âlimlerin yaklaşımlarını özetlemiştir. Çözüm yollarını göstermeye çalışmış, pratik öneriler sunmuştur. Kitabında son olarak anlattıklarının pratik bir örneği olarak Hasan el Benna’nın hayatından örnekler vererek kitabını tamamlamıştır.
Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki, tanıtımını yaptığımız bu kitap, hassas bir konuyu incelemektedir. Müslümanların kendi aralarındaki uhuvvet ve birlik duygularına katacağı değeri göz önünde bulundurduğumuzdan, müslümanların kitapta anlatılanlardan faydalanacaklarını düşünüyoruz
Rabbim bu kitabın yazılmasında basılmasında ve tanıtılmasında emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun ve gereği gibi istifade etmemizi bize nasip eylesin. Amin