CİHAD’IN KISIMLARI

Allah yolunda cihad etmeyi ancak hiçbir kınayıcının kınamasından endişe duymayan kimse yüklenebilir ve gereğini yapabilir. Kâfirler tüm güçleriyle bu cihada karşı yönelmişler, her bir kafir kendi özel çaba ve çalışmalarıyla bu cihadı önlemeye çalışmaktadır. Onların topluca harekete geçmeleri mücahitlerin çevresindeki insanları etkilemeye kadar varır. Yakın uzak ne gibi savunma araçları varsa hepsiyle çalışırlar. Babayı, hanımı, kardeşleri, akrabayı, komşuları, yakınları hemen hemen herkesi harekete geçirirler. Artık iş bir drama dönüşür.
Cihad Müslümanlara mali ve bedeni sorumluluklar yükler. Ancak dünya terazisi ve gözü ile bakanlar ve böyle değerlendirenler ise her bir dil ile mücahitlerin karşısında yer alırlar.
Bütün bunların önünde mücahid olmayan kimse bu durumlara dayanamayacak ve tutunamayıp o da teslim bayrağını çekecektir. Fakat tek bir kişi müstesna, o da her bakımdan özgürlüğünü ve şahsiyetini kazanmış, hiçbir kınayıcının kınamasından endişe duymayan hakiki mücahittir. Bu kimse Allah için ve Allah yolunda olma niyetiyle bu yola girmiştir.
Bu kimse Allah yolunda eliyle, diliyle [...]

İhtilaf ve Tefrikalar Karşısında İslami Tavır

İslam dünyasının en saygın âlimlerinden biri kabul edilen mısırlı alim Prof.Dr Yusuf el-Karadavi tarafından telif edilen İHTİLAFLAR KARŞISINDA İSLAMİ TAVIR adlı eser nida yayınları tarafından tercüme edilerek Türkiyeli Müslümanların istifadesine sunulmuştur.
Bu eserinde Karadavi, ümmetin kendi arasındaki ihtilaflara nasıl yaklaşmaları, ihtilaflı konuları nasıl çözmeleri gerektiğini anlatıyor.
Yazar, ümmetin temel konularda olmadığı sürece tali konulardaki ihtilaflarının ümmet için rahmet olacağını düşünmektedir. Temel konulardaki ihtilafların ise ümmeti ayrıştırarak parçalayabileceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca Müslümanların içinde bulunduğu en büyük problemimizi ve sorunlarımızı şöyle ifade etmiştir :
Müslümanların sorunu, besmeleyi namazda sesli veya gizli okuyan veya okumayanlar, ellerini göbeğe bağlayan ya da bağlamayanlar, rükûdan sonra ellerini göğüslerine kadar kaldıran ya da kaldırmayanlarla değildir. Müslümanların asıl problemi alnı secdeye değmeyen, rükûa varmayan, camiye gitmeyen insanlarladır.
Bugünkü devasa sorunlarımız, akidenin zayıflığı, şeriatın saf dışı bırakılmak istenmesi, namazın terk edilmesi ve ahlâkî çöküntü, zekâtın engellenmesi, şehvete tâbi olunması, rüşvet ve fuhşun yayılması, kötü yönetimler, farzların terk edilip [...]

Nebevi Hareket Metodu

Nebevi Hareket Metodundan kastedilen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisine peygamberliğin gelişinden, Rabbinin huzuruna intikal edişine kadar geçen süre içerisinde izlediği metoddur. Bizim de pratikteki hareket metodumuzun Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ortaya koyduğu bu metodun her merhalesini adım adım izlememiz gerektiğini anlatan müellif, İslamî hayatımızda yol almaya devam ederken, Allah-u Teala’nın şu kavlinden yola çıkarak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hareket çizgisini takip etmeliyiz. “And olsun ki sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. (Ahzap, 21)
Şüphesiz ki, her şeyden önce bu merhale ve adımları izlemek ibadettir. İslamî hareketin yeryüzünde Allah’ın hükmünü uygulama yolunda hedeflerine ulaşabilmesi için doğru istikamette ilerlemesini sağlayacak bir gösterge olduğu  beyan edilmiştir.
Ayrıca,  bu kitap, dünyada müslümanların kan, gözyaşı ve zulüm içinde olduğu, müslümanların yaşadığı çoğu ülkenin “Üçüncü Dünya Devleti” olarak adlandırılıp sözlerinin hiçbir anlam ifade etmediği, yöneten değil [...]