Nebevi Hayat Dergisi – Hüseyin Kalender

MEVDUDİ “MEYVESİ BOL GÖLGESİ GENİŞ AĞAÇ”

“Göklerde ve yerde yaratılmış olan her bir canlı ve cansız varlığın sayısınca, alınıp verilen ve Kıyamet saatine kadar alınıp verilecek olan her bir nefes sayısınca, kendisinden başka hak ile ibadet edilip, hamd edilecek kimsenin olmadığı, o eşsiz zat olan Allah celle celaluhuya mahsustur. Salât ve Selamların en güzeli; gelmiş ve geçmiş olan peygamber ve insanların en faziletlisi olan, kendisine uymakla Allah’ın sevgisine nail olunan efendimiz ve rehberimiz olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ve onun hayat programını kendisine rehber edinen güzide sahabesi, ailesi ve Kıyamet saatine kadar onlara güzellikle tabii olan tüm Müslüman muvahhitlerin üzerine olsun.”
Allah, bir kulunu seçtiği zaman amacına ulaşmasını sağlayacak sebepler hazırlar. Bu kişide hayatının gidişatını bilircesine çocukluğundan itibaren adım adım izlemesi gereken bu plan doğrultusunda seyrine devam eder.
Kuşkusuz Mevdudi de zifiri karanlıklardan parlayan bir ışıktı. O göklerin, yerin ve sapasağlam dağların yüklenmekten aciz kaldığı emaneti taşıyabilecek adamlar yetiştirmek için çabalayan bir [...]

KARDELENLERİN KAN KIRMIZI AÇTIĞI GÜN

Hamd, ortağı ve benzeri olmayan, kullarından sevdiği kimselere şehadet rütbesi veren Allah’a mahsustur.
Salatu’sselam Kainatın efendisi, şehitlerin rehberi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerine ve kıyamete kadar O’nun izini takip eden tüm muvahhid Müslümanların üzerine olsun…
Allah azze ve celle kullarından dilediğini seçip, eğitip, yetiştirip, kendi dininin hizmetçisi kılar.  Bu sadece Allah azze ve cellenin sade ve katışıksız bir lütfudur. Ve bu seçtiği kimseleri dinine hizmet ettirip, ecel vakitleri geldiklerinde yanlarına alır. İşte bu seçilmiş kulların belki en büyük özellikleri samimi ve ihlâs sahibi olmalarıdır. İşte bundan dolayı çok kısa bir zamanda onlar vesilesi ile dinine yardım ettirir.  İşte Metinde bu seçilmiş ve muhlis kullardan bir tanesiydi. Resmi herhangi bir belge ve kariyeri olmamasına rağmen, çok kısa bir ömür ve zaman diliminde büyük başarılara imzasını atanlardan birisiydi. Belki Metin’in en büyük kariyeri Allah’a karşı olan samimiyeti, ciddiyeti, gayreti ve çalışmasıydı. İşte bundan dolayı Metinde birçok resmi [...]

ZAHİDLERİN HAYATINDAN TABLOLAR

Hamd; kendisinden başka ilah bulunmayan, tek ve bir olan Allah (c.c)’a mahsustur. Salât ve selâm kâinatın güneşi olan Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)‘in ashabının ve kıyamete kadar kendilerine en güzel şekilde tabi olan tüm Mü’min muvahhitlerin üzerine olsun.
Allah (c.c) kullarından dilediğinin kalbine dünya ve içindekilerinin fani ve zail olduğu hakikatini ilham eder. Ahiretin ise baki ve gerçekten yaşanılacak bir yer olduğunu kalplerine nakşeder. İşte bu hakikatin kalplerine yerleşmiş olduğu kimseler dünyadaki nasibini unutmamakla beraber ahiret hayatı için gecesini gündüzüne katıp ebedi nimetlere ulaşmak için gayret ederler. İşte dünyanın faniliğini anlayıp ahiretin ise ebedi ve baki olduğunu anlayan bu insanların hayatlarından, denizden damla misali de olsa tablolar sunmaya çalışacağız.

Selef-i Salihin’den birçok zatın dediği gibi zühd; nimetlere sahip iken o nimetin sahibini unutmayıp, onun istediği şekilde bir hayat yaşamaktır. İşte bunun belki en büyük misali beşinci raşit halife olarak bilinen Ömer bin Abdulaziz’dir.
Ömer bin Abdulaziz, hakiki manada takva ve zühd [...]

CİHAD RUHUNU CANLANDIRAN KADIN “MEYSUN”

Bu kıssayı çağımızın önemli tarihçilerinden Ali Tantavi’den okuyalım: Yıl hicri 607 idi, haçlılar tüm güçlerinin; Orta Doğuya yığdılar. Akka’yı merkez seçtiler. Ve virüs gibi etrafa yayıldılar. Meysun adındaki bayanın dört kardeşi de cephedeydi. Evde tek başınaydı. Hem vatanını hem de dört yiğit kardeşini düşünüyordu. Haçlı kuvvetleri çok yaklaşmıştı. Meysun Müslümanlara nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. Savaşa gitmeyip, ticaret ve şahsi işleriyle uğraşan nemelazımcıları etkileyeceğini düşünüyordu. Şam’ı ayağa kaldıracak güce sahip olduğuna kanaat getirmişti. Bu iman Meysun’u yenilmez bir yiğit haline getirdi. Nasıl başlayacağını, nasıl bir strateji uygulayacağını düşündü. Beline kadar inen örgülerini hatırladı. Onlardan başka silah olabilecek bir şey hatırlamadı. Komşu bayanları çağırdı ve onlara şu teklifi yaptı: Biz erkek değiliz. Hareket alanımız sınırlıdır. Erkekler savaşa gitmiyorsa, bizlerinde yapacağı bazı girişimler olamaz mı? Şu gördüğünüz örgülerim sahip olduğum en kıymetli malzememdir. Onları cihat atlarına yular yapmak istiyorum. Umulur ki savaşa katılmayıp oturan erkekleri tahrik eder. Makası aldı ve örgülerini [...]