Nebevi Hayat Dergisi – Hüseyin Kalender

RAMAZAN ORUCUNUN FAZİLETİ

Hamd; Kendisine yakınlaşmak, sevmek ve en büyük kurtuluş vesilesi olan “Takva”ya ulaşabilmek için Ramazan ayında müminlere orucu farz kılan Allah’a mahsustur. “Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulurki (bu vesile ile) takvaya ulaşırsınız.” Salât ve selamların en güzel ve temiz olanı, Ramazan ayının gelişi ile mü’minleri müjdeleyip onları Salih amele teşvik eden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerine olsun.
Allah Rasulü’ünün Ramazan Ayının Gelişini Müjdelemesi
Selman el- Faris-i radıyallahu anh şöyle der;
Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde hutbeye çıkarak bize şöyle nasihatlerde bulundu:
“Ey insanlar! Muhakkak ki size çok mübarek ve şerefli olan bir ay yaklaştı. Onda, bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Allah -azze ve celle- onun gündüzünü oruçla, gecesini ise nafile ibadetler ile geçirmenizi istedi. Her kim onda hayır işlerinden birini işlerse, diğer zamanlara nispeten, sanki bir farzı eda etmiş gibi sevap alır. [...]

Muhammed Kutub (1919-2014)

HAYATI VE DAVETİ
Muhammed Kutub 1919 yılında Mısır’ın Asyut şehrinde doğmuş. Babası Hacı İbrahim Kutub, Asyut’a bağlı Kâlia köyünde sayılan birisi olarak bilinmektedir.
Muhammed Kutub, Seyyid Kutub’un en küçük kardeşidir. Diğer kardeşleri ise Nefise, Emine ve Hamide Kutub’tur.
Muhammed Kutub liseyi bitirdikten sonra, Kâhire Üniversitesi, İngiliz filolojisi bölümünü ve Yüksek öğretmen okulunu bitirmiş. Üniversite yıllarında bir yandan psikoloji üzerine eğitim görürken, öte yandan da İslami araştırma ve incelemelerde bulunmuştur.
Son yaptığı görev ise Mekke’de Ümmü-l Kur’a Üniversitesinde İslamiyet mukayeseli dinler profesörü. Ayrıca Muhammed Kutub’un akademik çalışma yapan öğrencilerin araştırmalarını yönettiği biliniyor.
Muhammed Kutub, eserlerinde özellikle “ilim” adıyla Müslümanlar arasında yerleştirilmek istenen ateizm ve onun uzantıları durumundaki belli başlı çağdaş fikir adımlarıyla hesaplaşarak, Müslümanları böylesi düşüncelere karşı uyanık bulunmalarını sağlamaya çalıştığı biliniyor.
Muhammed Kutub’un şahsiyetinin gelişiminde,ağabeyi Seyyid Kutub’un çok büyük bir payı vardır. Şehid Seyyid Kutub kardeşi Muhammed Kutub için hem bir baba hem de bir öğretmen konumundaydı. Üstad Muhammed [...]

  • Hüseyin
    Permalink Gallery

    RABBANİ ÂLİM VE HİKMETLİ DAVETÇİ ÜSTAD HASAN EN-NEDVİ

RABBANİ ÂLİM VE HİKMETLİ DAVETÇİ ÜSTAD HASAN EN-NEDVİ

Hamd; İnsana bilmediğini öğreten, sayısız nimetleriyle insanı donatan, eşsiz sanatıyla kendisini tanıtan, kendisini tanıyıp iman edenleri dünya ve ahiret sultanı yapan Allah’a mahsustur. Salât ve selâmların en güzel ve temiz olanı, insanlar içerisinde Allah’ı en iyi tanıyan, tanıdığı ve sevdiği zatı her şeye tercih eden gönüller sultanı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerine; tertemiz kanlarını İslam ve iman ağacını sulamak için, pınarlar yapan sahabe, tabiin ve onlara güzellikle tabii olan tüm muvahhidlerin üzerine olsun.
Şüphesiz insanlık kervanı Hz. Âdem aleyhisselam’den başlayarak, kıyamet saatine kadar akıp gidecektir. Bu kervanın içinde yolda kaybedenler olduğu gibi, kazananlar da olacaktır. Bu kervanın içinde en kazançlı olanlar Peygamberlerdir. Daha sonra bu Peygamberlere en çok benzemeye çalışanlardır. Allah azze ve celle her bir kervan için, bir rehber ve nûmune olacak bir Peygamber göndermiştir. İşte bu ümmetin model ve rehberi de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’dir. Ümmet içerisinde kim ne kadar bu Peygambere, sözlerinde, [...]

SULTANU’L ULEMA İZ BİN ABDUSSELAM

Bütün kâinatın Rabbi, kâinat içerisindeki hiçbir şeyi başıboş ve amaçsız yaratmayan, yarattığı ve hayat verdiği bütün canlıların her türlü ihtiyaçlarını gidermeleri için gökten hayat kaynağı olan suyu indiren, yeryüzünü de insanların kendisinden istifade edebilecekleri bir şekilde yaratan sonsuz güç ve kerem sahibi olan Allah’a hamd ederiz. İki cihan güneşi, insan ve cinlerin efendisi liderimiz, rehberimiz ve yol kılavuzumuz olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e salât ve selâm ederiz. Onun; kendisi ile gönderilmiş olduğu pak ve temiz şeriatını korumak ve yüceltmek adına kan ve ter döken bütün müminlere Allah’tan rahmet ve mekânlarının Firdevs cenneti olmasını Allah’tan niyaz ederiz. Hayatını okuyacağımız bu âlim, abid, zahid, mücahit ve fakih zat, İz bin Abdusselam; okunacak çok kitap yazması ile beraber, yazılacak çok işlerde yapmıştır. O; bu dünya hayatının: ebediyet diyarı olan ahireti kazanmak için bir araç olduğunu iyi anlamıştı. Daha dünyada iken ahireti yaşıyor gibi idi. Çünkü Rabbimiz olan Allah azze ve [...]

HAMA KAHRAMANI ÜSTAD MERVAN HADİD

Hamd, sonsuz güç ve kudret sahibi, kendisine iman edip teslim olanları aziz ve bahtiyar kılan güzel isim ve sıfatların sahibi olan Allah’a mahsustur.
Selâmların en güzel ve temiz olanı, insanlar arasından seçilmiş, bütün güzel ve övülen hasletleri kendisinde bir araya getiren efendimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in üzerine, temiz ailesine ve kıyamete kadar onun getirdiği dava için kan ve ter döken bütün muvahhidlerin üzerine olsun. Ömrünün elli iki senesini peygamber şehri olan medine-i münevverede geçiren Ali Ulvi Kurucu şöyle der: “Büyüklerin tarihi hayatları okunurken, ulvi menkıbeler söylenip, aziz hatıraları anılırken; insan, başka bir aleme girdiğini hissediyor. Gönlünü, tertemiz sevgi hislerinin ateşi yakıyor ve ilahi feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlara şahitlik etmiş ki, birçok büyükler, onlara nisbetle küçük kalır.
“Tarihe şeref veren erler anılırken
Yükselmede ruh en geniş âlemlere, yerden…
Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden,
Geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden…
Hayatını okuyacağımız Üstad Mervan Hadid’de tarihe şan [...]

  • Hüseyin-Kalender
    Permalink Gallery

    “FARZ NAMAZLA-RINDAN SONRA TOPLU BİR HALDE VE SESLİ ZİKİR YAPMANIN HÜKMÜ”

“FARZ NAMAZLA-RINDAN SONRA TOPLU BİR HALDE VE SESLİ ZİKİR YAPMANIN HÜKMÜ”

Zifiri karanlıkları ilmin nuru ile aydınlatan Allah’a hamd olsun. Pratik hayatı ile karanlık ortasında ilim çırasını yakan Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e, pak ve temiz ailesine, güzide sahabesine ve kıyamet saatine kadar bu ilim meş’alesini taşıyan tüm mü’min ve Müslümanların üzerine olsun.
Üzerinde inceleme yapacağımız mes’ele önceki âlimler arasında ihtilaflı olduğu gibi günümüzde de ilim ehli arasında ihtilaflı bir meseledir. Kimi ilim ehli namazdan sonra sesli ve toplu bir şekilde Allah’ı zikretmenin haram, bidat olduğunu savunurken kimileride bunun caiz olduğunu savunmaktadır. Meselinin ihtilaflı olmasının ana sebebi Allah Rasulünden bu mesele hakkında farklı farklı hadislerin rivayet edilmiş olmasıdır. Bunun için meseleyi dört başlık altında incelemeye çalışacağız. Bütün doğrular Allah’tan hata ve kusurlar da nefsimdendir. 1-) Sessiz zikrin caiz olmadığını ifade eden deliller ve bu delillerin münakaşası. 2-) Sesli zikrin caiz olduğunu ifade eden deliller ve bu delillerin münakaşası 3-) Toplu halde Allah’ı zikretmenin caiz olduğunu ifade eden deliller. 4-) [...]