Halil İbrahim Turhan

ŞEYTANLARA KARŞI MÜ’MİNİN KALKANI

Değerli İslam kardeşlerim; Ahir zaman insanları olmamız hasebiyle öncü sahabe neslinden uzak, fitnelerin  ve fesatların egemen olduğu, dünyaya yaklaştıkça ahiretten  uzaklaşan bir toplumda yaşıyoruz. Öyle bir toplum ki ya İslamı yaşamayı tamamen terk etmiş ve sadece ismen Müslüman olduğunu söylüyor veya hayat nizamı olan bu yüce dini yani İslam’ı, Hristiyan ve Yahudilerin yaptıkları gibi cami ve mescidlere hapsetmiş; camide Müslüman sokakta demokrat, camide Allahın kitabını isteyen ama caminin dışında Allahın kitabının dışında her türlü gayri İslami kitapları ve anayasaları kendine düstur edinmiş bir toplum… Yaşadığımız toplum böyle bir anlayışa sahip olunca; Toplumdaki bozukluk ve ahlaki çöküntüler günden güne çoğalıyor ve sonuç olarak toplum İslam’dan bihaber bir topluma dönüşmüş oluyor. Durum böyle olunca İslam dinini  yaşamak ve düstur edinmek isteyen Müslümanlar, istedikleri şekilde dini yaşayamıyorlar  ve toplumdaki bozukluk ister istemez onların yaşayışlarına olumsuz bir şekilde etki ediyor.
Tıpkı pis ve kötü kokan bir yerde bulunan güzel kokulu bir kimseye o [...]

KORKUSUZ ÂLİM

Biz bu yolun sonunda cennetleri görürüz
Baş koyduk davamıza seve seve ölürüz!…

“Annene de ki; Buluşma yerimiz inşallah cennettir.”
“Said b. Cübeyr şehid edildi. Yeryüzünde onun ilmine muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. (Ahmet B. Hanbel)
Emevi halifesi Abdulmelik b. Mervan çok zalim biri olan Haccac’ı Kûfe’ye vali olarak atamıştı.
Bu Haccac Müslümanlara zulmeder, haksız yere onları öldürürdü. Ta ki komutanlarından Abdurrahman b. el-Eşas onun zulmüne dayanamayıp zalim Haccac’a karşı askerlerinden biat alarak savaşa başladı ve bu savaş senelerce sürdü. İlk başlarda Abdurrahman’ın ordusu galip iken sonraları yenildi. Said bin Cübeyr, zalim Haccac’a karşı Abdurrahman’ın ordusunda savaşan âlimlerdendi. Zalim Haccac Abdurrahman’ı yenince ordusundaki Müslümanların çoğunu esir aldı. Esirleri kendilerini Haccac’a karşı savaştıklarından dolayı kâfir olduklarını söylemeleri kaydı ile serbest bırakacağı hususunda onları ikna etmeye çalışıyordu. İkna ettiklerini serbest bırakıyor; bu teklifi kabul etmeyenleri ise öldürtüyordu. Said b. Cübeyr ise kaçanlardandı. Mekke’ye giderek orada bir gecekonduda yaşamaya başladı. Mekke’de kalışının onuncu [...]