TAKVALI GENÇ NEREDESİN

Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Mutlaka Allah’ın kullarından bazı insanlar vardır ki, onlar ne peygamber ne de şehittirler. Fakat kıyamet gününde, Allah katındaki makamlarından dolayı Nebiler ve şehitler onlara gıpta edeceklerdir.”

Ebu Malik el-Eşari diyor ki: Orada bir arabi vardı, ayağa kalktı ve “Ey Allah’ın Rasulü, söyler misin bizlere, nebilerin ve şehitlerin gıpta ettiği bu kimseler kimlerdir?” diye sordu.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Onlar sadece ve sadece Allah rızası için, Allah’ın rahmetini umduklarından dolayı, İslam kardeşliği için, hiçbir dünyevi çıkar gözetmeksizin, akrabalık bağları olduğundan değil, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan insanlardır.”

Yaşamış olduğumuz dünyada insanlar, hevalarına, heveslerine, izmlere, haramlara, pisliklere köle olmuşlar. İşte bizler bu kölelerin içinde hür insanlar olmalıyız. Nefislerin kölesi olmayan, ideolojilerin kölesi olmayan hür insanlar…

Gariplerin yanında olan, yoksulların yanında olan, masumların ve mazlumların yanında olan garipler olmalıyız.

Fakat bizlerin önüne koyulan “en”ler var ve [...]

ÖZGÜRLÜK ÂŞIKLARI KUDÜS’E DESTEK VERİN

Nebevi Hayat dergisi olarak hasbihâl serisinin ilkini; Kudüs ile kültürel çalışma alanı oluşturan Kudüs ve Tarihimiz derneği Başkan Yardımcısı Sâdık Abdullah ile gerçekleştirdik.

Kudüs ve Tarihimiz derneğinin kuruluşunu ve faaliyet alanlarını kısaca bahseder misiniz?

Kudüs ve Tarihimiz Derneği yaklaşık 4 yıl önce 2013 yılında Kudüslü Filistinlilerin İstanbul’da kurmuş olduğu bir dernektir. Misyonu ve vizyonu Kudüs’ün dünya tarihindeki ve yakın tarihteki önemini Türkiyelilerle ve Müslümanlarla ilişkilerini özellikle birincil ağızdan aktarmaktır.

Faaliyetler çerçevesinde ise kısaca şunları yapıyoruz üniversitelerde, liselerde ve sivil toplum kuruluşlarında Kudüs ve Filistin davasını insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Kudüs alanında uzmanlar yetiştiriyoruz.

İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini kısaca anlatır mısınız?

Filistin 1948 yılından itibaren işgal altındadır. Filistinliler Siyonist İsrail’in işgal etmemesinden önce orada sağlık ve selamet içerisinde yaşıyorlardı fakat İsrailliler Filistin’i işgal edince oradaki Filistinliler mecburen topraklarını bırakmak zorunda kaldılar. Burada şunu da unutmamak gerekir ki Osmanlı’nın Filistin’i kaybetmesinden sonra İngilizlerin vasıtasıyla Yahudiler Filistin topraklarına yavaştan girmeye başladılar. Planlı bir şekilde 1917 yılından [...]

ÇOCUK VE İNFAK

İnfak, Allah’ın bize verdiği maddi ve manevi tüm nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Ancak infak ile iyiliğe ereceğinin bilincindedir Müslüman. Ama bu bilinç tohumu, küçükken anne baba tarafından ekilmelidir.

Cömert bir anne babanın evlatları cömert olacaktır. Ama bu yeteli değildir. Ayrıca buldukları boşluklarda bencilliğe kapılıp infaktan yüz çevirmemeleri için bizim onları teşvik edecek vesilelere sarılmamız gerekmektedir. Ne gibi vesilelerden bahsediyorum? Şöyle ki:

– Sadaka ve infakın gizli verilmesi makbul ise de, çocuğumuzu teşvik etmek amacıyla onun yanında infakta bulunmak daha faziletlidir.

– İnfaklarımızı düzenli ve sürekli yaparak devamlılığının önemini öğretelim.

– Evimizden infak kumbaraları hiç eksik olmasın. Kendi harçlıklarından kısarak bu kumbaralara katkıda bulunmasını sağlayalım.

– İnfakta bulunduğumuz kişiyi rencide etmeden, çocuğumuza paylaşma ve paylaşılan kişinin sevincini yaşatalım.

– En az yılda bir özellikle küçük çocukların eğitildiği İslami eğitim kurumlarında yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerimiz için büyük kumbaralar yapıp çocuklara süre verip o kumbaraları bizzat yetkililere kendilerinin teslim etmesini sağlayalım.

– İnfakla ilgili peygamber ve benzeri kıssaları çocuklarımızın [...]

TRUMP’IN KUDÜS KARARIYLA İLGİLİ 5 ŞEY

ABD Başkanı Donald Trump, BM kararları, uluslararası anlaşmalar ve dünya çapındaki itirazlara rağmen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını ilan etti. Karar hakkında bilmeniz gereken beş şey:

1. Neden Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı?

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını ve Birleşik Devletinin Elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını 2016 yılında Başkanlık kampanyasında söyledi. Bu, Bill Clinton’dan başlayarak her ABD başkanın verdiği bir sözdü.

Trump, ABD büyükelçiliğini, göreve başlsâdıktan sonra “oldukça hızlı” hareket ettireceğini söyledi ve yaklaşık bir yıl sonra da Çarşamba günü, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini resmen açıkladı ve bunu yapan ilk Amerikan Başkanı oldu.

Amerikan medyasına göre, Trump’ın elçiliği taşıma kararı elçiliğin lokasyonu ile ilgili değildi. Birçoğu sağcı Evanjelistleri, İsrail lobisini ve yerel destekçilerini memnun etmek için aldığı bir karardı.

Trump, Başkalık seçimlerinde Rusya ile işbirliği yaptığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Halen devam eden FBI soruşturmasında Trump’ın eski danışmanlarından Flynn suçunu kabul ederek FBI ile iş [...]

TARİHE BAKIŞ AÇIMIZ

Hamd, yerin ve göğün yaratıcısı olan, gücün ve kuvvetin gerçek sahibi Allahu Teâlâ’yadır. O ki; vaadini yerine getirendir. Salat ve selam, efendimiz, komutamız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ve ashabına olsun.
    Tarih nedir? Tarih ne değildir ki… Tarih kelimesi, Arapça’ da “erh” kelimesinden gelir. Tarih kelimesinin lügati anlamı ise; bir olayı gün, ay, yıl olarak bildiren rakam ve yazı ile ifade edilen söz ve söz grubudur. Müslümanların tarihi değerlendirmesi noktasındaki öncelikli hedefi; Tarihi anlamadaki hastalıkların tespit edilip ona göre çözümler sunulmasıdır. Konu itibariyle bu sorunları değerlendirip akabinde müminlerin özellikle yakın tarihte gerçekleşen vakaları nasıl görmesi hususunda Allah’ın lütfu ve inayetiyle bizim düşünce dünyamızı karartan kara bulutları az da olsa dağıtmak isterim. Hedefim, Müslümanların bir şeyleri fark etmesini sağlamaktır. Nihayetinde her fark ediş bir dönüm noktası, her dönüm noktası da aranılan bir doğrunun parçasıdır. Yukarıdaki belirttiğimiz hususlara geçmeden önce tarih nedir? Sorusunun içini açmak biraz daha isabetli [...]

  • Permalink Gallery

    OSMANLI’DA İLK ANSİKlOPEDİST: TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ (1495-1561)

OSMANLI’DA İLK ANSİKlOPEDİST: TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ (1495-1561)

Tarihte Osmanlılar dönemine yetiştirdikleri âlim ve ilim adamlarıyla damgasını vuran bir aile vardır. Bu aile Moğol İstilâ’sından kaçarak, Anadolu’ya gelmiş ve şu anda Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Taşköprü ilçesine yerleşmiştir. Bu yüzden aile “Taşköprizâdeler”, “Taşköprülüler” olarak, tarihte meşhur olmuştur.

Aile içerisinden dededen başlamak üzere Osmanlılar döneminde birçok medresede eğitim veren müderrisler, kadılar, kazaskerler çıkmıştır.

Babası Muslihiddin Mustafa ve amcası Kıyameddin Kasım Efendi, devrinin önde gelen âlimlerindendir. Muslihiddin Mustafa Efendi, Fatih Medreseleri’nde müderrislik yapmış ve kısa süren Halep Kadılığı dışında babasının tavsiyesine uyup ömrünü müderrislikle geçirmiş, İstanbul’da da vefat etmiştir(h.935/1529). 

İki oğlu İsâmüddin Ahmed (meşhur Taşköprizâde –hayatını anlatacağımız) ve genç yaşta vefat eden Nizâmeddin Mehmed, babalarının izinden giderek ilim yoluna girmiştir.

Amcası Kıyâmüddin Efendi, iyi bir tahsil gördükten ve dönemin tanınmış âlimlerinden ders aldıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmış, İnegöl İshak Paşa Medresesi müderrisi iken orada vefat etmiştir(919/1513).

Diğer bir amcası Taşköprizâde Kemâleddin Efendi’nin oğlu Şeyh Mehmed Efendi, Sahn müderrisliğine kadar yükselmiş, Rebîülâhir 1010’da [...]