Eser Dr. Seyyid B. Hüseyin el-Affani tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Polen Yayınları tarafından basılmış olup yedi yüz doksan altı sahifeden oluşmaktadır. Kitap özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir. Eser aynı zamanda son derece sade bir dille tercüme edilmiş, okuyucunun kitabı anlamasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Kitaptaki ibadete teşvik edici şiirler ise tek başına kitabın okunması için bir sebep olacak kadar güzeldir desek mübalağa etmiş olmayız. Bu konuda tercüme edilmiş en geniş kapsamlı kitaplardan birisidir.
“Kalbinin katılaştığındaki ilacı beştir.
Bunlara devam et ki iyilik ve zafer elde edesin.
Karnın açlığı, Kur’an’ı tefekkür.
Bir de seher vakti ağlayarak yalvarmak.
Sonra, gecenin ortasında karanlıkta teheccüd namazı.
Bir de salihlerin sohbetinde bulunmak.”
Kitapta başta peygamberlerin, Hz. Peygamberin, ashabın, mezhep imamlarının, mücahitlerin ve diğer İslam büyüklerinin gece namazlarına olan düşkünlüğü ve ibadet hususundaki azimleri son derece detaylı ve etkileyici bir üslupla anlatılmıştır. Ayrıca kitapta niçin gece namazı kılınması gerektiği, [...]