İSLÂM’İ EĞİTİM MODELİ (Fİ AFAKİ’T TEALİM)

Bu kitabı dikkatlice okuyan,
Üstad Hasan el-Benna hareketinin ufuklarını anlayacaktır.
Çünkü eğitim risalesi, Üstad el-Benna’nın eserlerinin en olgunlaşmışı, hatta teorik çalışmaların en sonuncusu;hareket tarihini, Müslümanların durumunu ve nassları ele alan ince bir kavrayışın ürünüdür.
İnsan, nispeten az sayıda bölümden oluşan bir risalenin nice nesiller bu yolun ilkelerini çizdiğini öğrendiğinde hayretler içinde kalır. Hatta şöyle desek mübalağa etmiş olmayız: Bu risale zafer ve zafer sonrası için uzun vadeli amaçlar için İslam Ümmetine takip edeceği yolun işaretlerini göstermiştir.
Bu da Üstad El- Benna’ya ilahi tevfikin bir nişanesidir.
Kitap içerisinde aynı zamanda ilim yoluna gönlünü vermiş olanlara okuyabilecekleri kitapların listesi, günlük yapacakları virdler vs. şeyler de tavsiye edilmektedir.
Rabbani bir alim olan Said Havva’nın kaleminden çıkan bu güzel eser, Dua Yayınları tarafından hak ettiği bir baskı kalitesi ve özenle neşredilmiştir.

 

Yazar: Said Havva
Yayın Yılı: 2014
270 sayfa
Kitap Kağıdı
13,5×21 cm
Karton Kapak
ISBN:6054772261
Dua Yayıncılık

SÜNNETİN BAĞLAYICILIĞI VE DEĞERİ

Her bir peygamber, Allahu Teâlâ’dan almış olduklarını gönderildikleri kavimlerine aktarmakla görevli oldukları gibi bu ilahi emirleri en güzel şekilde hayatlarında sergileyerek insanlara eşsiz örnekliği de sunmuşlardır. Vahyin taşıyıcılığını yaparken, uygulamasından uzak kalmamışlardır. Zira her bir peygamberin kendi yaşadığı toplumdan çıkarılmalarının genel hikmeti de budur. Kendileri gibi etten ve kandan yaratılan insanların önlerinden yürüyerek onları Allahu Teâlâ’nın rızasına taşımışlardır. Onlara ayetleri okumak, okudukları üzerinde düşüncelerini düzeltmek, kalplerinde taşıdıkları hastalıkları temizlemek ve arındırmak Allah’ın Peygamberlerinin değişmez özelliği olmuştur.

İşte bu peygamber ordusu içinden bize kendisine ümmet olma şerefi verilen elçi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’dir. O, kendisin ifadesine göre İbrahim’in duası, İsa’nın (Allah’ın selamı tüm peygamberlere olsun) müjdesidir.
“Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.” (Bakara; 129)
“Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce [...]

ANNE VE BABAYA KARŞI DAVRANIŞ FIKHI

ŞEHİD DR. ABDULLAH AZZAM KÜLLİYATI

İslam dünyasının en saygın  şehid alimlerinden biri kabul edilen Dr. Abdullah Azzam’ın, bu külliyatı farklı zamanlarda hazırlamış olduğu konferans ve kitaplarından derlenmiştir.
Bu eser, daha önceden Tevbe Süresi tefsiri’ni Müslümanların hizmetine sunan Buruc Yayınları tarafından basılıp, merhum şehidin hatıralarına sahip çıkarak Müslümanların istifadesine sunmuştur.
Üstadın bu eserleri önceden farklı yayın evleri tarafından basılan 11 eserin tamamını bir araya getirilerek tekbir kitapta toplanılmıştır. Eserler şunlardır;
1 CİHAD KERVANI: Bu kitap cihadı meşruiyeti hakkında, mücahidlerin hayatlarını ve ahlaki şahsiyetlerini ve mücahidlere bazı tavsiyeleri içerir.
2 İSLAM AKİDESİNİN ÖZELLİKLERİ: İslam davasına gönül veren erlerin akidevi özelliklerini ve sahih bir akideyle beslenmiş bir neslin nasıl dünya düzenini değiştireceğinden bahsetmektedir.
3 CİHAD AHKAMI: Savaşın amacı ve meşru araçları? Savaş mahallinde masum kadın, çocuk,ihtiyar,rahip ve din adamlarının durumu, esirler ve casusun hükmü? Cihada katılmamıza engel olan durumlar? ve cihad ahkamıyla alakalı birçok hükmü mezheplerin bakış acısıyla bu kitapta bulacaksınız.
4 CİHADIN FAZİLETİ: Üstad bu kitabına [...]

İSLAM AKAİDİ

Dergimizin bu köşesinde, bizlere faydası olacağını düşündüğümüz eserlerden bazılarını okuyucularımıza tanıtmaya çalışacağız. Amacımız, büyük bir titizlikle hazırlanan eserlerin tanınması, hak ettiği ilgiyi uyandırmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve okuyucuya bu konuda rehberlik etmektir. Bu tür tanıtım yazılarının gerek müellif ve gerekse okuyucu açısından oldukça faydalı olacağı muhakkaktır. Bu sayımızda akaid ilminin önemine binaen değerli alim Hasan Karakaya Hocaefendi’nin “İslam Akaidi” isimli eserini tanıtmak istiyoruz.
Eser muhterem âlim Hasan Karakaya Hocaefendi tarafından hazırlanmıştır. Araştırmayla geçen bir ömrün hülasası olarak tanımlanabilecek eser, bu alanda yazılmış en kapsamlı kitaplardan birisidir. Kitap Beka yayınları tarafından basılmış olup on dört bölüm, dokuz yüz elli dokuz sayfadan oluşmaktadır. Lüks kapak, şamua kağıt ve özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir. Eser aynı zamanda son derece sade bir dille kaleme alınmış, okuyucunun kitaptaki önemli konuları zorlanmadan anlamasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
Konular işlenirken konu başlığı verildikten sonra lugavi ve ıstılahi [...]

İSLAM DAVETÇİLERİ

Yazarı: Ebu’l A’la Mevdudi
Çeviri: Yüksel DURGUN
Yayın Evi: Dünya Yayınları

Eser Ebu’l A’la Mevdudi tarafından kaleme alınmış olup, Dünya Yayınlarından basılarak okuyuculara sunulmuştur. Kitap 132 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta yoğun bir davet meltemi esiyor. Özel olarak, Mevdudî’nin öncülüğünü yaptığı Cemaat-i İslamî hareketinin mensuplarına hitap etmesine rağmen, ümmetin genelini kapsayıcı nitelikte görebiliriz söylenilenleri.
Mevdudî, öncelikle ve özellikle Allah (Azze ve Celle)’ın kanunlarının hükmolunduğu ve yine Allah’ın ilkelerinin benimsenip yaşandığı/yaşanacağı bir dünya için konuştuğunu ve çabaladığını ifade ediyor. Bunun için de, Allah’a ve Rasulü’ne hakkıyla iman edip arzı ihya ve inşa etmenin şuurunda ve sorumluluğunda olan insanların, belli bir topluluk ve cemaat oluşturmaları elzemdir, vazgeçilmezdir. İman edip salih ameller kuşanan topluluktaki fertlerin her birinin, bu inanç ve değerlerini insanlara sunarak işe başlamaları gerekir. Sonrasında ise, yavaş yavaş yapılması ve ayrıca kaçınılması zorunlu olan kaideleri yerine getirmeye davet etmeleri gelir.
Görevlerinde muvaffak olacakların imanın verdiği kuvvetle, ciddilik, vakarlı olma, insaflı, güzel ahlaklı [...]