Konularına Göre Yazılar

 • İmam Buhari - Nebevi Hayat Dergisi - Görsel 7
  Permalink Gallery

  SAĞ ELİNİN VERDİĞİNİ SOL ELİN BİLMEDİĞİ KADAR GİZLİ SADAKA VERMEK

SAĞ ELİNİN VERDİĞİNİ SOL ELİN BİLMEDİĞİ KADAR GİZLİ SADAKA VERMEK

“Sadakaları açıktan verirseniz, bu güzel bir şeydir. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır…” [1] âyetini müfessirlerimiz; zekâtın teşvik maksadıyla açıktan, sadaka ve diğer hayır-hasenâtın ise gizlice yapılması gerektiği şeklinde tefsîr etmişlerdir.

Allah rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye sadaka denir. Sadaka farz, nâfile bütün yardımlara şâmil olduğu için, zekâta da sadaka denilmektedir. Fakat sadaka deyince, ilk akla gelen nâfile sadakalardır.

Sadaka vermenin hükmü: İslâm’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.

Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ve tefrite düşülmeyecek şekilde olmalıdır ve şahsın durumuna bağlıdır. Yani ne sadaka vermekte ihmalkâr olacak ne de bütün her şeyini sadaka vererek kendisini zor ve muhtaç duruma düşürecek. Sadakanın en az limiti, şahsın [...]

İNSANLIĞI İSLAM’A DAVET ETMENİN HÜKMÜ

İslâm ümmetinin en büyük özelliği; tüm insanlığı hakka davet etme ve hakikati tebliğ etme vasfıdır. Bu ümmet davet ve tebliğ ümmetidir. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olan İslam ümmeti; tüm insanlığı kullara kul olmaktan kurtulup Allah’a kul olmaya, batılın karanlığından Hakk’ın aydınlığına, kötü/fena işlerin çirkinliğinden iyiliğin/doğruluğun güzelliğine çağıran bir ümmettir.

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz” (Âl-i İmran, 110) “Sizden iyiliğe davet eden, doğruluğu emreden ve fenalıktan sakındıran bir topluluk olsun. İşte başarıya ulaşanlar yalnız onlardır.” (Âl-i İmran, 104)

İnsanları hak din olan İslam’a davet etmek, hayrın yollarını göstermek, onlara iyiliğin neler olduğunu öğretmek ve emretmek, kötülüklerin neler olduğunu öğretmek ve sakındırmak mücadelesi; İslâm ümmetinden akıl baliğ olan kadın-erkek her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu bir görevdir.

“Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. [...]

İRAN’DAKİ OLAYLARIN SATIR ARALARINI OKUMAK

Geçen ay İran’da ‘işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluk gibi ekonomik sebepler’ bahane gösterilerek başlayan protestolar kısa sürede yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüş hatta ‘Ruhani’ye ölüm’ ‘Hamaney senin zamanın doldu’ gibi sloganlar havalarda uçuşmuştu.

Bu olaylara ilk resmi tepki Cumhurbaşkanı Ruhani ’den geldi.  Ruhani, “halkın gösteri ve protesto yapma hakkının olduğunu” söyleyerek olayları yumuşatmaya çalıştı. Fakat gösteriler daha da şiddetlenip kamu kurum ve kuruluşlarına yönelince, dini lider Hamaney’in çağrısı üzerine rejim bağlısı halk ve milis güçler karşı yürüyüşler düzenlemek üzere sokağa indi. Akabinde devlet güçlerinin müdahalesiyle yirminin üzerinde insanın ölümü ve yüzlerce tutuklamaların ardından resmi makamlarca, ‘kargaşanın sona erdirildiği’ açıklaması yapıldı.

Bu protestoların ilk günlerinde akıllarda kalan sloganların bir kısmı da ‘İran devletinin Suriye politikalarına’ yönelikti. Halk, İran’ın bölgedeki vekalet savaşlarında harcadığı maddi kaynakları eleştiriyor ve kamu kaynaklarının Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta değil ülke içerisinde harcanmasını istiyordu.

Acaba bu durum sadece sokağa çıkan ve ‘Vandal’ diye tabir edilen halkın eleştirisi miydi? Yoksa ‘İran devletinin Suriye politikalarına’ [...]

 • İmam Buhari - Nebevi Hayat Dergisi - Görsel 10
  Permalink Gallery

  DÜNYA KÖRLERİ SAĞIRLARI DA OYNASA BİZ BU İNSANLARLA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

DÜNYA KÖRLERİ SAĞIRLARI DA OYNASA BİZ BU İNSANLARLA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Nebevi Hayat dergisi olarak bu ay ki röportajımızı Şam Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği başkan yardımcısı Abdurrahman Taşbilek ile gerçekleştirdik.

Şam Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği’nin Kuruluş Nedenini ve Tarihsel Sürecini Kısaca Anlatır Mısınız?

Bismillahirrahmânirrahim. Elhamdulillah ve’s-Salâtu ve’s-Selâmu alâ Rasûlillah.

Şam Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği asıl itibariyle Doğu Ğûta’da savaş öncesinde de hizmet vermekte olan birkaç yetkin müessesenin Türkiye’ye geldikten sonra kuşatma sürecinde Türkiye’de temsil edilmek maksadıyla kurulmuş bir çatı müessesedir. 1960 yılında Doğu Ğûta’da kurulmuş müessesenin 12 yıl başkanlığını yapmış Teysir Müfid hocamız, derneğimizin kurucu başkanlığını yapmaktadır. Kendisi bölgenin saygın isimlerindendir.  Normalde Baas rejimi bu tarz müesseselere ve teşkilatlanmaya müsaade etmeyen bir rejim ancak bu müessese Baas rejiminden önce kurulup bu süre zarfında faaliyetlerini sürdürmeye muvaffak olmuş istisnâî bir kurumdur.  Bu müesseseden doğan, sağlık ve engellilere yardım gibi belli alanlarda ihtisaslaşmış ve yine savaş öncesinde bölgede kurulmuş bazı kurumlarımız var. Savaş öncesinde, bölge insanı ve Şam esnafı ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istediği zaman [...]

TARİHİN KARANLIK FERMANI TANZİMAT

Hamd, yerin ve göğün yaratıcısı olan, gücün ve kuvvetin gerçek sahibi Allahu Teâlâ’yadır. O ki, vadini yerine getirendir. Salât ve selam efendimiz, komutanımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ailesine ve ashabına olsun.

Tanzimat Fermanı 26 Şaban 125 yani, Miladi 1839 yılında Gülhane’de Mehmet Reşit Paşa tarafından bir Hatt-ı Hümayunla ilan edildi.

Tanzimat sözlükte “reform” olarak geçer. Kelime anlamı ise “Yönetimde işlerin düzeltilmesiyle alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü” olarak ifade edilmiştir. Tanzimat Fermanı’nın ne anlam ifade ettiğini daha iyi tahayyül edebilmek için farklı kimselerin görüşlerini vermek yerinde olacaktır. Yavuz Abadan’a göre Avrupa’dan mülhem, programlı bir ıslahat, reform hareketidir. Namık Kemal’e göre, Tanzimat hukuki değil, sırf siyasi bir eserdir. Engelhardt’a göre ise, her şeyden evvel Türkiye’ye karşı daha mülayim ve müsamahakâr davranmasını temin için Avrupa’yı memnun etme hareketidir. Bizim nazarımızda ise, Tanzimat fermanı, Hakkaniyet içermeyen ötekiler yaratan! Sistemlerin kabullenilmesinin başlangıç noktası olmakla beraber karanlık bir fermandır.

Tanzimat Ferman’ını anlatırken hem kendi içerisinden [...]

 • İmam Buhari - Nebevi Hayat Dergisi - Görsel 13
  Permalink Gallery

  ORTA ASYA’DA YAŞAMIŞ EVRENSEL DEHÂ: El-BÎRÛNÎ (973-1061?)

ORTA ASYA’DA YAŞAMIŞ EVRENSEL DEHÂ: El-BÎRÛNÎ (973-1061?)

Hayatı
Batı dillerinde adı “Alberuni” veya “Aliboron” olarak geçen Ebu Reyhan Muhammad bin Ahmed el-Bîrûnî, 973 yılında bugün Özbekistan-Türkistan sınırlarında yer alan Harezm bölgesinde doğdu. Bu ismin Farsça’da “dış” anlamına gelen “bîrûn” kelimesinden geldiğinden hareket eden bazı müellifler, “Bîrûnî” nisbesinin Hârizm’in merkezi bölümlerinde değil civar semtlerinden “dışarıdan gelen, taşralı, yabancı” anlamında kullanıldığı görüşündedirler.
Ailesi hakkında pek fazla bilgi bulunmasa da babası Ahmed bin Ali Andicânî’nin uzayı gözlemleyen bir gözlemevinde çalıştığı söylenmiştir. El-Bîrûnî, bilim konuları ile ilgili ilk merakını babasından, eğitimini de hükümdar ailesinden olan matematikçi ve gökbilimci Ebu Nasr Mansur’dan edindi. Ondan geometri ve astronomi hakkında bilgiler edindi. Bîrûnî, Ebu Nasr Mansur için “üstadım” tabirini kullanmıştır.
Küçük yaşta babasını kaybedince Harezmşahlar Devleti tarafından korunan Bîrûnî, sarayda matematik ve astronomi eğitimi aldı.
Kendisinden önce bilimsel çalışmalar yapan isimlerden etkilenen Bîrûnî, bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başladı. Kendisini bilime yönelten bir sözü şöyledir: “Benim bilimle uğraşma sebebim, “Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları [...]