• Permalink Gallery

    EMPERYALİZM VE SİYONİZMİN YAKALADIĞI DAMAR; TEKFİRCİLİK

EMPERYALİZM VE SİYONİZMİN YAKALADIĞI DAMAR; TEKFİRCİLİK

Bismillahirrahmanirrahim

“Eğer Mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri haddi aşarak diğerine saldırırsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer dönerlerse artık aralarını adaletle düzeltin ve adil davranın.” (Hucurat, 9)

Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi:

“Ali radıyallahu anh Yemen’deyken Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e henüz toprağından tasfiye edilmemiş altun cevheri göndermişti.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu altun cevherini şu dört kişi arasında paylaştırdı; Akra’ubnu Habis el-Hanzali, Uyeynet’ubnu Bedr el-Fezali, Alkamet’ubnu Ulase, sonraki ya Kilab oğullarından biri olan Zeydu’l-Hayl et-Tai, yahutta Nebhan oğullarından biri.
Kureyş’ten bazıları bundan öfkelendi ve:

−Bizleri bırakıp Necd’in büyüklerine mi veriyor? dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

−‘Ben bunu ancak onları İslam’a alıştırmak için yaptım’ dedi.

Daha sonra gür sakallı, yanağının iki elmacığı çıkık, gözleri içine gömülü, alnı yüksek, başı tıraşlı bir kimse geldi ve:

−Ey Muhammed! Allah’tan kork, dedi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben:

−‘Eğer ben Allah’a isyan edersem, artık kim O’na itaat eder ki? Sizler beni emin kılmazken O beni yer halkı üzerine emin [...]

EMPERYALİST ÜLKELERİN GÜNAH GALERİSİ

Bismillahirrahmanirrahim

Bir önceki yazımızda emperyalizm konusu üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda da emperyalist ülkelerin tarih boyunca işlemiş oldukları katliam, vahşet ve insanlık suçlarından bahsetmeye çalışacağız.

Şunu hemen belirtelim ki emperyalist ülkelerin yaptığı cürümlerin hepsini yazmaya kalksak bize ayrılan sayfalar buna yetmez. Bu sebeple batılı emperyalistlerin yaptığı zulümlerden özetle bahsedeceğiz. Bilinmesi gerekir ki bu zulüm ve vahşetler burada bahsedilenlerden ibaret değildir.

Emperyalist İngilizlerin Kanlı Tarihi

İngiltere, emperyalizmin en eski temsilcilerindendir. Uzun yıllar boyunca “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” sıfatını taşıyan ve tüm insanlığı kana, acıya boğan bir hükümdarlık kuran İngiliz emperyalizmi, bugün bu gücünü yitirmiş olsa da, ABD’nin her türlü emperyalist işgal ve operasyonlarına bilfiil katılmaktadır.

Türklerin bir atasözü var; “Karda yürür, izini belli etmez.” Bu söz tam da İngilizleri anlatan bir ifadedir. İngilizlerin öyle ince, öyle sinsi hileleri vardır ki, ‘ağzınızdaki dişlerinizi söker ama siz farkında bile olmazsınız.’ İngiliz siyasetinin en büyük özelliği kendini çok iyi kamufle etmesi ve yaptıklarıyla ön plana çıkmamasıdır.

Eski gücünden çok şey [...]

EMPERYALİZM ÜZERİNE (1)

Bismillahirrahmanirrahim

Emperyalizm; Fransızca “imperialisme” kelimesinden dilimize geçmiş bir kavram. Kısaca ‘sömürmek’ anlamına gelir. Daha geniş ifadeyle emperyalizm; “bir ülkenin başka ülke topraklarını ele geçirme, öz kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanma ve kendi halkını üstün halk olarak empoze ederek hedef ülke halkını her yönüyle sömürmektir.”

Emperyalizmin mayası sömürüdür. Bu mayanın tutması, zengin kaynaklarından dolayı egemenlik altına alınacak yeni ülkelerin var olmasına bağlıdır. Dünya üzerinde sömürülecek ‘her türlü kaynak’ var oldukça emperyalizm de var olacaktır.

İşte emperyalistler bunun için bitip tükenmez bir açgözlülükle saldırırlar dünyaya. Onlar için dünya kocaman bir pastadır ve her biri daha büyük dilimi kapmak için yarışırlar. Kaptıkları pay onlara yetmez. Hep daha fazlasını isterler. Sonunda dünyada paylaşılacak toprak kalmayınca birbirlerinin topraklarına göz dikerler.

Her şey kendi çıkarları doğrultusunda dünyanın tek hâkimi olmak içindir. Bu amaçlarına ulaşmak için de her yolu mubah/meşru görürler.

Emperyalistler için “Kâr eşittir Kan’dır.” Bunun için halkların kanını dökmekte, ülkeleri işgal edip harabeye çevirmekte, ırkları yok [...]

KUZEY SURİYE’DE NELER OLUYOR?

Bismillahirrahmanirrahim

ABD, Rusya ve diğer batılı ülkeler Kuzey Suriye Koridoru‘nu bir an önce oluşturmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu koridorun ya da bir başka deyişle bu seddin en büyük amacı; İslami grupların Türkiye üzerinden sağladığı lojistik desteği kesmek ve İslami direnişi kendi imkânsızlıkları içinde boğmak.

Bu planın gerçekleşmesine çeyrek kaldı. Türkiye – Suriye sınırı; Heseke, Telabyat, Kobani, Cerablus, Azez ve Afrin bölgelerinden oluşuyor. ABD’nin kontrolündeki Pyd/Pkk güçleri Cerablus ve Azez hariç tüm sınır bölgelerini ele geçirmiş durumda.

Daha bir buçuk yıl önce Pyd/Pkk bölgede marjinal küçük bir grupken, ABD, Avrupa ve Rusya eliyle şuan Suriye savaşının en önemli aktörü haline getirildi. Bu arada IŞİD ile PYD/PKK savaşının kırılma noktası olan  ‘Kobani’nin Işid saldırısından kurtarılıp (!) Pkk/Pyd ye teslim edilmesi operasyonunda aldanan ve aldatılan Türkiye hükümetinin de büyük payı olduğunu hatırdan çıkarmayalım.  ABD ve Avrupa’dan yediği buna benzer yüzlerce kazık sebebiyle zoraki biraz akıllanan hükümet şuan bölgede kendi göbeğini kendi kesmeye [...]

BANGLADEŞ’TEKİ İDAMLARIN PERDE ARKASI

Bismillahirrahmanirrahim

Bilindiği üzere geçen ay Bangladeş Cemaat-i İslami lideri Muti’ur Rahman Nizami, laik Bangladeş rejimi tarafından idam edilerek şehadete ulaştı inşaallah. Bu katliam, Bangladeş yönetiminin İslâmî önder kadrolara yönelik gerçekleştirdiği zulümlerin son halkasıydı. Şuan dünya küfrünün İslam coğrafyası üzerinde yürüttüğü derin ve sinsi projelerini de göz önüne alırsak, sistematik olarak yapılan zulümlerin bununla sınırlı kalmayıp daha da yaygınlaşacağı gün gibi ortadadır.

Bangladeş’teki Olayların Başlangıcı

Bangladeş hükümeti tarafından kurulan Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT)’nin 2011 yılında başlayan yargılamaları, 2013 yılından itibaren idamlarla neticelenmeye başlamıştı. Daha önce Abdulkadir Molla, Muhammed Kameruzzaman ve Ali İhsan Muhammed Mücahid gibi Cemaat-i İslami’nin yönetici kadrosundaki isimler de idam edilmişti.

Mahkeme, idam kararlarına gerekçe olarak 1971 Bangladeş Bağımsızlık Savaşı sırasında Cemaati İslami’nin lider kadrosunun Pakistan ordusu ile işbirliği yaptığını ve Pakistan ordusu yanlısı el-Bedr, el-Şems, Razakars gibi örgütlerin içerisinde yer aldığını ileri sürmektedir.

O Tarihlerde Yaşananlar ve Cemaat-İ İslâmi

Batı Pakistan ordusu o tarihlerde Bangladeş halkına yönelik “Fener Operasyonu”  [...]

  • Permalink Gallery

    MÜSLÜMAN İSMİNDEN BAŞKA BİR İSME İSLAM’DAN BAŞKA BİR DÜZENE ASLA RAZI DEĞİLİZ

MÜSLÜMAN İSMİNDEN BAŞKA BİR İSME İSLAM’DAN BAŞKA BİR DÜZENE ASLA RAZI DEĞİLİZ

Bismillahirrahmanirrahim

Bu ümmetin farklı renklerini, dillerini, örflerini, kültürlerini bir arada tutacak, onları et ve tırnak gibi kaynaştıracak, onları birbiriyle kardeş ve yoldaş kılacak inanç sistemi; ne Kemalizm’dir, ne Türk IRKçılığıdır ne de Kürt IRKçılığıdır.

Malumunuz, neredeyse 10 aydan beri Doğu ve Güneydoğu bölgesinde çatışmalar devam ediyor. İnsanlar ölüyor. Analar- Babalar evlatsız, eşler dul, çocuklar yetim kalıyor. Evler, yurtlar, ocaklar yakılıyor, yıkılıyor. İnsanlar doğup büyüdükleri yerlerden gözyaşları içinde göç etmek zorunda kalıyor.
Yaşanan acılar, hüzünler ve gözyaşları toplumun tüm kesimlerini ayrı ayrı noktalara, ayrı ayrı uçlara sürüklüyor. Toplum ayrışıyor.

Oğlu veya kardeşi ya da eşi, komşusu veya arkadaşı PKK tarafından öldürülen bir Türk, hiç bitmeyecek bir kinle Kürde düşman oluyor. Aynı şekilde oğlu veya kardeşi ya da eşi, arkadaşı veya komşusu devlet güçleri tarafından öldürülen bir Kürt de, hiç bitmeyecek bir kinle Türk’e düşman oluyor.
Müslüman camiaların içinde bile “Ben IRKçı değilim amma ……….” diye başlayan ve diğer ırkı tahkir eden, [...]