Ismarlama Çocuk

Ellerimizdeki ve yeryüzündeki tüm nimetler sebebiyle, sahip olduğu tüm isim ve sıfatlar adedince merhametin membaı olan Rabbimize hamd-u senalar olsun ve onun kullarına duyduğu sonsuz acıma ve merhameti nedeniyle alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e salat-u selamlar olsun. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti ve muhabbeti bütün Müslümanların üzerine olsun.

Merhamet varlığın özü, sevginin temeli ve güzelliklerin ana kaynağı olan Hak Teâlâ’nın kullarına bahşettiği kaliteli, sağlam ve doğru bir yaşam için zaruri bir fıtri duygudur. Merhamet ve acıma duygusunun içinden çekildiği hiçbir şey yoktur ki o şey çirkinleşmesin. Fazla dozda verilip olması gerekeni aşan merhamet ise, merhamet değil olsa olsa bunun failinin içini rahatlatmak için uydurduğu bir kılıftır. Bu nev’i den olan bir tutum ise hem sahibine hem de muhatabına zayiat vermeye sebep olan bir zulüm çeşididir diyebiliriz. Zira zulüm bir şeyi yerli yerine koymamaktır.

Müslümanın hayat taşının temeli ve merkezini oluşturan nasslar ve insan deneyimleri, [...]

SEN DEĞİŞİRSEN O DA DEĞİŞİR

Denizlerdeki kum taneleri adedince Rabbimize hamd olsun. Salat ve selam Fahr-i Kâinat efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerine olsun. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti ve hidayeti tüm Müslümanların üzerine olsun.

Olaylara bakış açısı herkesin farklı farklıdır. Aynı yerde aynı şekilde vuku bulan bir vakıa bile farklı bakış açısına sahip iki kişi tarafından farklı görülüp farklı yorumlanabilir ve dolayısıyla bu tavırlara farklı yansıyacaktır. Özellikle geniş ailelerde yaşanan bazı problemlerde eşlerin birbirine, gelinin kaynanaya ve ya kaynananın geline ya da eltilerin birbirine ve yahut ta insanlar arası ilişkilerde kişilerin birbirine bakışının yanlış olması sebebiyle sıkıntılar, içinden çıkılmaz hale gelebilmektedir.

Hal bu ki su-i zannın oldukça yaygın olduğu günümüzde en büyük ihtiyacımız hüsn-ü zandır. İnsanlarla ilişkilerimizde emin olmadığımız konularda ön yargısız yaklaşıp yaşamadığımız şeyleri yaşamışız gibi düşünmeden olaylara olumlu taraflarıyla bakabilsek belki de kocaman bir sorunmuş gibi gördüğümüz şeyleri sorun olarak bile görmemeye başlayacak ve hayatımız daha yaşanabilir ve huzurlu olacaktır.

Birçok şey [...]

ÇOCUKTAN MEKTUP

 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed(a.s)’ın üzerine olsun. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti ve inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun.

Çocuklar kapalı bir kutu gibidir. Onları anlamak için onların dünyasına girmek ve olanlara onların açısından bakmak gerekir. Aşağıda verilen mektup tarzındaki yazının bu manada çocukların dünyasına inebilmemizi ve onları daha iyi anlamamızı sağlayacağını umarım.

“Sevgili anneciğim, babacığım,

Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim:

Sürekli bir büyüme ve gelişme içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile öğrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşılarımda özgürlük tanıyın. Beni her yerde, her işimde koruyup kollamaya çalışmayın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bana yanılma payı bırakın. Kendi işimi kendim görmeye alıştırın. Büyüdüğümü nasıl anlarım sonra?

Büyümeyi çok istiyorsam da ara sıra yaşımdan küçük davranmaktan kendimi alamıyorum. Bunu önemsemeyin. Ama siz beni şımartmayın. Hep çocuk [...]

ÇOCUKLAR NEDEN KORKAR?

Korku, her insanda potansiyel olarak var olan, yaşamın devamlılığı için gerekli olan istemsiz savunma davranışıdır. Korku olmazsa insan da olmaz. Bütün korkulardan arınmış biri toplum için potansiyel bir tehlikedir.

Korku, aslında kişiyi tehlikelere karşı hazır hale getiren bir çeşit uyarı olması nedeniyle gerekli ve faydalı bir düzenektir. Sorun olan korkular, bu doğal sınırların aşılmış olmasıdır. Aslen dünyada korkmayan insan yoktur. Ancak akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar ve tehlikeyi algılayacak olgunluğa ulaşmamış küçük çocuklar korkmazlar. Korkusuz olarak isimlendirilen insanlar, aslında korkusuz değil, korkuyu kontrol edebilen insanlardır. Onlara korkusuz demek yerine cesur demek daha doğru olacaktır.

Okul öncesi çocuklarda gözlemlenen korkular çocuktan çocuğa farklılık gösterir.

Çocuk korkuları iki gruba ayrılır: Geçici uyum korkuları ve Öğretilmiş korkular.

1- Uyum Sırasında Yaşanan Geçici Korkular

Yeni doğan bir bebek “anneden ayrılma endişesi” adında bir çeşit korku yaşar. Alışık olduğu ana rahmini terk eden bebek, gözlerini açtığı yeni hayata hemen uyum sağlayamaz. Aniden ortaya çıkan ışıktan, kapı sesinden, insan bağırmasından, [...]

HER DUANIN BİR KARŞILIĞI VARDIR

Yeryüzündeki tüm nimetler adedince Rabbimize hamd ederiz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerine olsun. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti ve inayeti tüm mü’min kullarının üzerine olsun.

Çocuk yetiştirip terbiye etmek dünyanın en zor işidir. Gönüllerimizin süruru evlatlarımızı büyütürken en doğru metotlarla ve en güzel bir şekilde onları terbiye etmek en büyük arzumuzdur. Kimi zaman bu konuda yeterince başarılı oluruz, kimi zaman da yeterli olamadığımız anlar olur. Bazen bilgi, donanım, heyecan ve isteğimizin dorukta olduğu zamanlarda kendimizi fazla kasmadan bile birçok sorunun üstesinden rahatlıkla geldiğimizi müşahede ederiz. Bazen de bu konulardaki eksikliklerimiz ve bizi yoran, üzen ve dumura uğratan hayat şartları sebebiyle en ufak bir problemin bile altında kaldığımızı hissederiz. Aslında bu insan olmamız hasebiyle gayet doğaldır. Bu sebeple her konuda olduğu gibi çocuk konusunda da kendimizi fazla kasmadan yol almak işimizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Belli zamanlarda denizlerde vuku bulan med-cezir misali hayatımız içerisindeki gel-git’ler sebebiyle çocuklarımızın eğitiminde aksaklıkların olmasını [...]

İSLÂM’DA ÇOCUKLARI CEZALANDIRMA VE DÖVME

“Ceza pedagojik bir mecburiyettir.”
İslam’a göre çocuk eğitiminde ve terbiyesinde yumuşaklık, merhamet, adalet ve şefkat gibi olumlu duyguları ön plana çıkararak çocuğa yaklaşmak esastır. İbni Ömer radıyallahu anh’dan rivayete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Çocuğuna merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Allah’a yemin ederim ki cennete ancak merhametli olanlar girer. Ashab: “Ya Rasûlallah! Hepimiz merhametliyiz.” deyince Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden birinizin merhameti (sadece) arkadaşına değil, aksine tüm insanlara merhametli olmasıdır.” (Bezzar)

Çocuk anne karnına düşer düşmez, anne babanın onunla imtihanı başlayacak ve bu durum anne babanın hayatının sonuna kadar devam edecektir. Kimi zaman onları büyütürken, kimi zaman onları kötülüklerden, yanlışlardan korumaya çalışırken, kimi zaman da onlara doğruyu eğriyi öğretip İslam ile terbiye etmeye çabalarken, kimi zaman da çevrenin bu konudaki hatalı tutumlarını tolere ederken ebeveyn olarak muhtelif zorluk ve imtihanlardan geçiyoruz ve evlatlarımız hayatta olduğu [...]