Nebevi Hayat Dergisi – İSLAM COĞRAFYALARI

AÇE İSTANBUL YETİMHANESİ

İslam Coğrafyaları yazı dizisinin bu bölümünde Açe seyahati süresince konuk olduğumuz Açe İstanbul Yetimhanesi müdürü Ramazan Bey ya da yetimhanedeki yavrularımızın ifadesiyle Baba Ramazan ile gerçekleştirdiğimiz röportajı sizlerle paylaşacağız. İHH tarafından Endonezya’nın Açe bölgesinde Tsunami felaketi sonrasında inşa edilen yetimhane bugün hala ülkenin pek çok bölgesinden gelen yetimler için sıcak bir yuva olarak hizmetlerine devam ediyor. Yetimhane müdürü Baba Ramazan ise, yetimlerin adeta gerçek babası gibi. Buradaki minikler Türkiye’den gelen tüm erkeklere “baba” kadınlara ise “anne” diye sesleniyor. Açe’deki İstanbul yetimhanesinin ilk görevlileri onları öylesine kucaklamış, bir anne ve baba gibi üzüntülerinde ve sevinçlerinde öylesine beraber olmuşlar ki onlarla, o günden bu yana Türkiye’den gelen Müslümanlara böyle seslenir olmuşlar. Baba Ramazan da bu fedakâr görevlilerden biri. Ve tabi bu görev sırasında kendisinin en büyük destekçisi Eşi Yasemin hanım. Ramazan bey nasıl baba ise Yasemin Hanım da çocukların annesi gibi. Ufak yavruları Muhammed Yahya’yı da unutmamak lazım. O da tüm [...]

ENDONEZYA 2

Açe Bölgesinde Bir Hafta

İslam Coğrafyaları yazı dizisinin bu sayısında geçtiğimiz yazıda da belirttiğimiz üzere sizlere, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Ramazan vesilesiyle yaklaşık 80 ülkeye gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleri kapsamında geldiğimiz Endonezya Açe’den sesleneceğiz. Şimdi gelin Açe’deki Ramazan serüvenimize en başından başlayalım.

Türk Hava Yollarının TK 0060 sefer sayılı uçağıyla gerçekleştirdiğimiz yaklaşık on bir saatlik yolculuğun ardından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a ulaştık. Güneydoğu Asya’nın en zengin Müslüman coğrafyalarından biri olan bu şehirde bir gece geçirdikten sonra ise, Air Asia seferi ile Sumatra Adası’na ve adanın en önemli şehirlerinden biri olan Banda Açe’ye vasıl olduk.

Darüsselam olarak da bilinen Açe hakkında geçmiş sayılarda vermiş olduğumuz malumattan da hatırlanacağı üzere Açe, Endonezya’nın diğer şehirlerinin aksine İslam Şeriatı’nın yaygın bir şekilde uygulandığı özerk bir bölge. Aslında Açe’nin bugünkü durumunu anlamak için biraz geçmişine bakmak bizlere bazı ipuçları sunabilir.

Açe bölgesi her ne kadar bugün Endonezya sınırları içerisinde bulunsa da bu durum, sömürgeci Hollanda’nın bölgeden [...]

ENDONEZYA (1)

İslam Coğrafyaları yazı dizimizin önceki sayılarında selamet yurdu (Darusselam) olarak da bilinen ve Endonezya içerisinde otonom bir yapıya sahip olan Açe bölgesine konuk olmuştuk. Bazı rivayetlere göre 7. Yüzyıldan itibaren İslam ile tanışan, bölgeye İslam’ın ulaştığı ilk topraklar olması bakımından da tüm Güneydoğu Asya’nın İslam’a açılan kapısı olan Açe’nin tarihi hiç şüphesiz Endonezya’da İslam’ın tarihiyle de paralellik arz etmektedir. Ve Açe’yi ele aldığımız yazımızda sunduğumuz bilgilerin pek çoğu Endonezya için de geçerliliğini korumaktadır.

Ancak çeşitli sebepler yazı dizimizin bu sayısında Endonezya’yı ele almayı gerekli kılmıştır. Bunlardan ilki, Ramazan ayının ilk haftasında gerçekleştireceğimiz Endonezya ziyaretidir. İHH İnsani Yardım Vakfı ekibiyle birlikte yaklaşık bir hafta süreyle Endonezya’ya gerçekleştireceğimiz ziyaret öncesinde bu ülkeye dair genel bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Yüce Allah’ın izin verdiği ölçüde ülkedeki seyahatimiz boyunca da edindiğimiz izlenimleri gelecek sayılarda sizlerle paylaşmak ve ülkeyi daha yakından tanımak niyetindeyiz.

Bununla birlikte Endonezya, yüzde 90’ı Müslüman olan yaklaşık 250 milyonluk nüfusuyla Güney [...]

  • metin
    Permalink Gallery

    HİNT OKYANUSUNDA BİR MÜSLÜMAN BELDESİ: KOMOR ADALARI/KAMER ADALARI

HİNT OKYANUSUNDA BİR MÜSLÜMAN BELDESİ: KOMOR ADALARI/KAMER ADALARI

Her sayıda bir Müslüman beldesine ele aldığımız “İslam Coğrafyaları” yazı dizimizin bu bölümünde Komor Adaları’na konuk olacağız. Her ne kadar okuyucunun bir bölümü dünya üzerinde bu isimle anılan bir ülkenin var olduğu gerçeğini hayretle karşılayacak olsa da, bu küçük adalar ülkesinde yaşayan insanların % 99’unun Müslüman olduğunu ifade ettiğimizde bu hayretin bir kat daha artacağı tahmin edilebilir.

Yine, her ne kadar “Komor” kelimesi bizlere çok uzak bir kelime gibi görünse de, erken dönemlerden itibaren çeşitli sebeplerle Hint Okyanusuna pek çok seyahat gerçekleştiren Müslümanların bölgeyi “Kamer Adaları”/ “El Ceziretü-l Kamer” olarak adlandırdığı gerçeği bizi bu küçük İslam beldesine önemli ölçüde yakınlaştırmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak Komor adalarının, resmi adı “İslam Cumhuriyeti” (Arapça’da el-Cumhuriyyetü’I-Kumuri l-ittihadiyyeti’I-İslamiyye) olan dünyadaki beş ülkeden biri olması da ülkeyi Müslümanlar açısından önemli kılan bir diğer husustur. (1)

Coğrafi ve Demografik Özellikler

Hint Okyanusuna kıyısı olan Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik ile Hint Okyanusunda yer alan bir diğer ada ülkesi Madagaskar arasında [...]

  • metin
    Permalink Gallery

    BABÜLMENDEB BOĞAZI’NDA BİR MÜSLÜMAN BELDESİ: CİBUTİ

BABÜLMENDEB BOĞAZI’NDA BİR MÜSLÜMAN BELDESİ: CİBUTİ

Her ay bir Müslüman beldesini ele aldığımız İslam Coğrafyaları yazı dizimizin bu bölümünde Cibuti’ye konuk olacağız. Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti, Türkiye Müslümanları olarak ismine pek de aşina olmadığımız bir ülke. Ancak ümmet olma şuuru ile kuşanıp ismini dahi neredeyse duymadığımız bu Afrika beldesine biraz daha yakından baktığımızda bizi yüreklerimizden kendisine bağlayacak pek çok sebep olduğunu idrak ederiz.

Bu sebeplerden ilki, belki de en önemlisi bu topraklarda yaşayan insanların % 95’inin Müslüman olmasıdır. Zira her ne kadar yeterince idrak edilemese de Kur’an ve sünnet İslam kardeşliği esasını; yaşanan bölge, konuşulan dil, mensup olunan kavim, sahip olunan deri rengi fark etmeksizin akide temelli bir yapıya kavuşturmuştur.

Cibuti’yi önemli kılan ve Müslümanlar açısından kıymetle anılmasına yeter sebep teşkil edebilecek bir diğer husus ise, bölgenin geçmişte Müslümanların ilk hicret durağı olan Habeşistan ülkesi sınırları içerisinde yer alması ve İslam’ın Afrika’ya yayılmasında önemli bir merkez olmasıdır.

Ülkeyi özelde Türkiye Müslümanları açısından önemli [...]

SAHRA ALTINDA BİR MÜSLÜMAN BELDESİ; NİJERYA

Her sayıda bir Müslüman beldesini ele aldığımız İslam Coğrafyaları yazı dizisi süresince Asya Müslümanlarından başlayarak Afrika’ya doğru yönelen bir seyir izledik. Türkiye Müslümanları olarak, içinde bulunduğumuz bölgede yer alan Müslümanlar ile aynı coğrafyanın çocukları olarak hasbel kader tanışıklığımız olsa da, özellikle son yazılarda ele aldığımız Afrika ülkeleri ve bu ülkelerdeki Müslümanların serüvenine dair yeterli bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Her ne kadar bu uzak coğrafyalar gönül coğrafyamızın kopmaz parçaları olsa da, Millet-i İslam’ın bu coğrafyalardaki ahvali zihin dünyamızda yeterince şekillenmemiştir. Bu durum ise, ümmet olma şuurunun önündeki önemli engellerden birdir. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız, gitmediğimiz ve görmediğimiz yerlerin bizim olduğunu nasıl ifade edebiliriz ki? Hiçbir derdini bilmediğimiz, nasıl kıskaca alındıklarının farkında dahi olmadığımız Müslümanlara samimiyetle kardeşlerimiz diyebilir miyiz? Hâlbuki Afrika her alanda sahip olduğu potansiyel ile küresel politikaların, uzun dönemli kirli emperyalist planların tam da merkezinde yer almaktadır. Gerek ABD ve Avrupa ülkeleri gibi müstekbirler, gerekse de Çin gibi yeni [...]