Kitabın ismi:  Çağdaş Konumumuz
Yazarı: Muhammed Kutub
Çeviri: Salih Uçan, Vahdettin İnce
Yayın Evi: Beka Yayıncılık

çağdaş-konumuzEser Muhammed Kutub tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Beka yayıncılık tarafından basılmış olup altı yüz on altı sahifeden oluşmaktadır. Kitap özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir.
Eserin birinci bölümünde “eşsiz kuşağa bakış” başlığı altında ümmetin yeniden nasıl dirileceği ve bu konuda takip edilmesi gereken yöntemle beraber İslam ümmetinin belirgin özellikleri anlatılmaktadır. İkinci bölümde sapmalara sebep olan akımlar, üçüncü bölümde bu sapmanın sonuçları, dördüncü bölümde İslami uyanış ve beşinci bölümde ise geleceğe bakış konuları işlenmektedir.
Eser, İslam ümmetinin Hz. Peygamber zamanında bulunduğu zirve noktasından yuvarlana yuvarlana yine Peygamberimizin daha o zaman haber verdiği “sel köpüğü”ne dönüşmesine kadar başından neler geçtiğini ortaya koymaya çalışıyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem “Gün gelecek diğer ümmetler neredeyse yemek çanağına üşüşen açlar gibi üzerinize üşüşecekler” buyurdu. Orada bulunan sahabiler “Ey Allah’ın Rasulu! Yoksa o zaman sayımız az olacak da ondan mı?” diye sorunca, Peygamberimiz bu soruya “Hayır, tersine o gün sayıca çok olacaksınız fakat sel köpüğü gibi olacaksınız” cevabını verdi.
İkinci adım olarak yine bu ümmetin yüzyıllar boyunca süren tarih yolculuğundan sonra günümüzde geldiği noktayı, şimdi içinde bulunduğu durumu incelemektedir.
Son bölümde ise yaşadığımız İslami uyanışı, bu uyanışın tarihi anlamını, İslam ümmetinin pençesinde kıvrandığı bunalımı aşmak için neleri başardığını ve Yüce Allah’ın izni ile müminlere vaat edilmiş olan egemenlik kurma amacına ulaşabilmek için daha neler başarması gerektiği incelenmiştir.
Eser, geçmişin, günümüzün ve müstakbelin değerlendirilmesi ve anlaşılması hususunda her müslümanın okumaktan müstağni olamayacağı bir kitaptır.
Eseri yazan Muhammed Kutub’a, tercümesini yapan Salih Uçan ve Vahdettin İnce’ye ve eserin basımını üstlenen BekaYayınlarına Rabbimizin mükâfatlarını vermesini niyaz ederek nice hayırlı hizmetlere muvaffak olmalarını dileriz.
Yeni bir kitap tanıtımında buluşmak ümidiyle…