Medya organlarına 20 Mart 2017’de ünlü Rockefeller ailesinin lideri David Rockefeller’in öldüğü haberi düştü. O andan sonra tüm dünyanın gözleri bir kez daha bu ailenin üzerine çekildi. Kısmi de olsa Rockefeller ailesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı veya tekrardan hatırlandı. Bu yazımızda Rockefeller ailesine değineceğiz.

1800’lü Yıllara Dayanan Bir Hanedanlık

Rockefeller ailesi özellikle ABD’de etkili olmuş olan bir ailedir. Hanedanlığın kurucusu 1839-1937 arasında yaşayan Amerikalı sanayici ve petrolcü John Davison Rockefeller’dir. Köy kilisesinde ayin eşyası muhafızıyken, bir ticarî işletmeye muhasebeci olarak giren John Davison Rockefeller daha sonra kendisi girişimci oldu. Petrol endüstrisinin vaat ettiği geleceği ilk sezenlerden biri olan John Davison, madencilik ve çelik işleriyle uğraştı. İç savaş sırasında şirketleri gelişti. 1862’de kimyager Samuel Andrews’ın petrolü rafine etmenin daha iyi ve ucuz bir yolunu keşfettiğini duydu. John Davison, şirketini satarak parasını Andrews’la birlikte Standard Oil Company adında yeni bir şirkete yatırdı. 1863’te ilk petrol rafinerisini kurdu. Bu aşamadan sonra John Davison petrol taşımacılığında kullanılan demiryollarını kontrol etmeye odaklandı. Demiryollarının kontrolünü ele geçirince John Davison Rockefeller diğer petrol üreticilerinin ya petrol taşımalarını engelledi ya da onları çok düşük fiyatlarla petrol satmaya yani iflasa zorladı. (1)

Süreç içerisinde gerek rakipleri, gerekse sıradan Amerikalılar tarafından hiç de sevilmiyordu. Kamuoyunda olumlu imaj yapmak için Halkla ilişkilerin babası sayılan Ivy Lee’den yardım aldı. Oldukça da faydasını gördü. Birçok yardım kurumu açtı. Bunların başında Chicago Üniversitesi, Tıp Araştırma Enstitüsü, New York’taki ünlü Rockefeller Center vardır. Acımasız bir kartel haline gelen Standard Oil daha sonra parçalandı. Bu şirketin bölünmesinden sonra EXXON-MOBİL, CHEVRON, CITI GROUP, J.P.MORGAN-CHASE Rockefeller Ailesinin en çok tanınan şirketleri olarak ortaya çıktı. (2)

John Davison Rockefeller’den sonra ailenin başına David Rockefeller geçti. Kirli para, İlluminati ve yenidünya düzeni deyince akla ilk gelen isim David Rockefeler. Yenidünya düzeni sistemini kurgularken süslü ifadeler ve medyayı kullanmaktan çekinmedi ve tüm dünyayı buna inandırdı.

Joel Andreas’ın Rockefeller Hanedanı’nı anlattığı Akıl Almaz Rocky isimli kitabının sonunda şöyle denmektedir:

Rockefeller’ler insanları kendi elleriyle öldürmezler. Muhtemeldir ki kendileri şiddete başvurmayı hiç tasvip etmeyen insanlardır. Rockefeller’ler yalnızca savaşların emrini verirler. Bombaları üreten şirketleri yönetirler. İnsanlara işkence eden diktatörleri yönetime taşırlar.

Rockefeller’ler muhtemelen çevreyi kirletmezler. Sadece Standard Petrol’ü kar edecek şekilde yönetirler ki bu, havayı zehirlemeyi, okyanuslara petrol sızıntısını, evlerin yok edilmesini, Eskimoların yerlerinden edilmesini ve insanları öldürmeyi gerektirir. Rockefeller’ler muhtemelen tarihteki başka herkesten daha fazla sefalet ve ölüme sebep olmuşlardır ve ellerindeki kanı yıkamaya gerek görmemektedirler. (3)

Aynı zamanda David Rockefeller; CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon gibi derin teşkilatların kurucusuydu.

CFR nedir?

Dünya politikasını kendi kontrolleri altında tutmak amacıyla Walter Lippman önderliğinde kurulmuştur. Başkanlığını Yahudi milyarder David Rockefeller yapmaktadır. 37 daimi üyesinin 10 tanesi Yahudi, diğerleri ise yüksek dereceli masondur. İlk başkanlığını Amerikalı senatör Yahudi Rudy Boschwitz yapmıştır. Washington’daki Dışişleri Bakanlığı göstermelik bir kurumdur. Amerika’nın gerçek “Dışişleri Bakanlığı” CFR’dir. NATO’nun kurulmasına CFR toplantılarında karar verilmiştir.

CFR veya KONSEY, ABD’nin seçkin dış politika uzmanları ve ekonomik kuruluşlarının bir araya geldiği düşünce, planlama, eylem topluluğudur. Rockefeller ailesinin desteğiyle 29 Temmuz 1921 tarihinde New York’ta kuruldu. ABD’nin deniz aşırı ülkelerdeki çıkarlarını koruma ile ilgili düşünceler burada konuşuluyor ve yönetime tavsiye ediliyor. Rockefeller ailesinden petrol dolar milyarderi John D. Rockefeller’in aynı adı taşıyan oğlu, 1940’lı yıllarda Konsey’in en büyük finans destekçisi oldu. Torun, aynı zamanda Rockfeller ailesinin yetiştirdiği David Rockefeller, 1949 yılında Konsey toplantılarına katıldı ve David Rockefeller, 1970-85 yılları arasında CFR’nin başkanı oldu. Henry Kissinger de önemli projeleri hazırlayan danışman-uzmandı. David, uzun süre CFR’nin başkanlığını yürüttü. 2007 yılı içinde Peter Peterson başkanlık görevindeydi. Ama David Rockefeller, “Fahrî Başkan” olarak perde arkasında yönetici-yönlendiricilik görevini devam ettiriyor. CFR veya Konsey, ABD’nin küresel dış politikasına yön verir, yönetimin üst kademesinde görevli politikacılar ve şirketlerin temsilcileri toplantılara katılır.

Üye Şirketler / Gruplar / Tröstler

Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler, Bloomberg, BP, Ford Motor, General Electric, IBM, Shell Oil, Time Warner, Exxon Mobil

Ailenin Rockefeller Vakfı adıyla bir vakıfları da bulunmaktadır. Bu vakfın amacı da Illuminati ve Yuvarlak Masa şebekesinin ağına düşecek yöneticiler yetiştirmek amacıyla üniversite çağındaki öğrencilere burs temin etmektir.

1950’ler ve 1960’larda pek çok önemli tarihçi (örneğin Halil İnalcık), ekonomist (örneğin Nejat Bengül), psikolog (örneğin Muzaffer Şerif), fizikçi (örneğin Asım Orhan Barut), o dönemlerde gazeteci (örneğin Bülent Ecevit), genç akademisyen (örneğin, Gülten Kazgan, Korkut Boratav, Deniz Baykal, Mete Tunçay), sanatçı (Ahmet Hamdi Tanpınar, Bilge Karasu, Duygu Sarıoğlu) bu burstan faydalanmış ve ABD yahut Avrupa’da çalışmalarını sürdürmüşlerdir. (4)

Türkiye Hakkında Söyledikleri

Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince:

Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye’ye aittir.

İkincisi, Müslüman bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyet’i yıkmak istiyorsak önce Türkiye’den başlamalıyız.

Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır.

Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya’ya hâkim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Asya’daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. (5)

Son söz olarak Rockefeller ailesi dünyadaki bu zulümlerin, gaddarlıkların, zalimliklerin müsebbibi bir ailedir. Kara para sermeyesini elinde bulundurarak mazlumları sömürmekten çekinmeyen aile aynı zamanda kapitalist sistemin babasıdır. Oluşturdukları tüketim toplumu ile kitleleri kendilerine bağımlı hale getiren aile bu sayede kitleleri daha kolay yönetiyor.

Dünya malı hiç kimseye kalmadığı gibi ona da kalmadı. Kirli sermayesiyle hiç ölmeyeceğini zannediyordu. Kapkara kalbinin hiç durmadan atacağını hayal ediyordu. Ama ölüm onun da kapısını çaldı. David Rockefeller, intikam sahibi olan Allah’a hesap vermeye gitti. Arkasında eli kanlı bir dünya bırakarak gitti. David Rockefeller öldü fakat kirli ideolojisi ailesi ile birlikte devam edecek. Müslümanlar uyanana ve dünyayı yeniden yönetene dek…  

 

————————-

 

  1. http://www.derinekonomi.com/gundem/david-rockefeller-gercekten-oldu-mu/
  2. http://www.derinekonomi.com/gundem/david-rockefeller-gercekten-oldu-mu/
  3. Joel Andreas, The İncredible Rocky, 1973
  4. Rose Kenneth, The Rockefeller Foundation’s Fellowship Program in Turkey, 1925-1983
  5. http://www.kafkassam.com/rockefeller-ve-rothschildin-ortadogu-kavgasi.html