Haziran 2017 Yazıları
Haziran 2017 E-Dergi
Temmuz 2017 Dergisini Temin Edin (Yeni)

 

Kapak Dosya

 • SİHİR VE HÜKÜMLERİ

SİHİR VE HÜKÜMLERİ

 • Temmuz 1st, 2017

Hamd, Müminleri, tehlikeli olup kendilerine zarar gelmesi mümkün olacak hususlardan nehyeden ve onları hayr [...]

Olaylar ve Yorumlar

 • ADÂLETTEN SAPMAK

ADÂLETTEN SAPMAK

 • Haziran 1st, 2017

Bismillahirrahmanirrahim
Mü’min kulun en önemli vasfı “adalet” duygusudur. Adalet duygusu mü’min kulun kalbinden ve amelinden sıyrılıp uzaklaştığı gün geriye “zalim Müslüman” kalır.

İslam tarihi adaletiyle anılan mü’min kullara da adaletsizliğiyle hatırlanan zalim Müslümanlara da şahit olmuş ve olmaya devam edecektir. [...]

 • VERDİĞİN SENİNDİR!

VERDİĞİN SENİNDİR!

 • Nisan 1st, 2017

İslâm tarihinin en büyük hizmet kurumlarından birisi Vakıf’tır. Genel bir ifadeyle insanın sahip olduğu bir mülkü, üzerinde hiçbir tasarruf hakkı kalmamak üzere, süresiz olarak hayırlı bir işe tahsis etmesi anlamına gelen vakıf, Müslümanların Dünya ve âhiret için en büyük [...]

 • DERDİ AHİRET OLANIN HER İŞİ ÂSÂN OLUR “DERDİ DÜNYA OLANIN DÜNYA KADAR DERDİ OLUR

DERDİ AHİRET OLANIN HER İŞİ ÂSÂN OLUR “DERDİ DÜNYA OLANIN DÜNYA KADAR DERDİ OLUR

 • Haziran 1st, 2017

Âlemlere rahmet olarak gönderilen son Nebî’nin emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ῾ani’l-münker müessesesiyle diğer ümmetler içerisinde özel bir konumda değerlendirilen ümmetinin en bariz vasıflarından biri, her eylem ve söyleminden sorguya çekilecek, hesap verecek bilinciyle hareket etmesidir. Görülen yanlışa fıkhına uygun müdahale [...]

 • ÇOCUKTAN MEKTUP

ÇOCUKTAN MEKTUP

 • Temmuz 1st, 2017

 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed(a.s)’ın üzerine olsun. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti ve inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun.

Çocuklar kapalı bir kutu gibidir. Onları anlamak için onların dünyasına girmek ve olanlara onların açısından [...]

 • Şemsü’l-Eimme (İmamların Güneşi): İmam Serahsî –rahimehullah- (1009 – 1090)

Şemsü’l-Eimme (İmamların Güneşi): İmam Serahsî –rahimehullah- (1009 – 1090)

 • Temmuz 1st, 2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (Buhari, Rikak 1)

Rabbâni âlimlerimiz ve İmam Serahsî’nin rahimehullah hayatının özeti bu hadistir. Âlimlerimiz ve önderlerimiz; hayatlarını bu hadis üzere [...]

 • Tapınaklar Ülkesi Nepal’de İslâm ve Müslümanlar

Tapınaklar Ülkesi Nepal’de İslâm ve Müslümanlar

 • Temmuz 1st, 2017

Her ay bir Müslüman coğrafyasını ele aldığımız yazı dizisinin bu bölümünde Nepal’e konuk olacağız. Yaklaşık bir milyona ulaşan Müslüman nüfusuna rağmen Türkiye ve dünya Müslümanlarının ümmet bilincinin gerektirdiği biçimde yeterince tanımadığı bir ülke Nepal. Bunda, özellikle ülkemizde Nepal’in sosyo-kültürel [...]

 • Adalet Üzerine

Adalet Üzerine

 • Temmuz 1st, 2017

Türkiye 15 Temmuz gecesi başarısız darbe girişimiyle karşı karşıya gelmiş ve büyük bir felaketi atlatmış. Başarısız darbe girişiminden önce kamuoyunda merkez sağdan, ulusalcılara, milliyetçilerden, sosyalist sol hareketlere kadar her kesimden insanın methettiği Gülen hareketi, meğerse ülkeyi kendi cemaatinin ve [...]